Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne, październik 2022

Tematy kompleksowe:              

- Podglądanie przyrody,
- Grzeczni, czyli jacy,
- Przedszkolak bezpieczny na drodze,
- Roboty do roboty                                       

Zadania wynikające z podstawy programowej wychowania przedszkolnego i realizowanego programu wychowania w przedszkolu

Dziecko:

 • zbiera okazy do kącika przyrody i je nazywa,
 • bierze udział w zbieraniu materiału przyrodniczego do działalności plastyczno – konstrukcyjnej,
 • uczy się, dlaczego należy chronić przyrodę: powietrze atmosferyczne, wodę, glebę, zasoby roślinne i zwierzęce, krajobraz,
 • propaguje hasła związane z ochroną przyrody, wykorzystuje surowce wtórne w pracach plastycznych,
 • wie, że powietrze można odbierać rożnymi zmysłami: wzrokiem, słuchem, dotykiem,
 • zauważa zmiany w wyglądzie drzew, krzewów i innych roślin w związku z nadejściem jesieni, potrafi o nich opowiedzieć,
 • eksperymentuje i bawi się barwami – posługuje się pojęciami: barwy pastelowe, czyste, złamane, ciepłe, zimne,
 • przestrzega ustalonych zasad w grupie przedszkolnej, w ogrodzie, w trakcie spacerów.
 • bezpiecznie porusza się parami po chodnikach i przejściach dla pieszych,
 • poszerza wiedzę na temat znaczenia znaków drogowych, zasad ruchu drogowego, numerów alarmowych i sposobów powiadamiania,
 • wie, jakie korzyści dla zdrowia ma przebywanie w parku i jak należy się w nim zachowywać.
 • potrafi posługiwać się lupą, lornetką,
 • wie, jak może zweryfikować swoją wiedzę: wykorzystanie atlasów, przewodników przyrodniczych, przez doświadczenia i obserwację, doskonali umiejętność wnioskowania,
 • konstruuje gry planszowe,
 • samodzielnie układa i rozwiązuje zagadki słowne, obrazkowe, słuchowe i ruchowe,
 • wzbogaca słownik czynny o wyrazy z rożnych obszarów tematycznych oraz o wyrazy bliskoznaczne, związki frazeologiczne itp.,
 • buduje wypowiedzi poprawne pod względem gramatycznym i logicznym,
 • uważnie słucha tekstów literackich,
 • współtworzy opowiadania, dłuższe wypowiedzi i próbuje tworzyć zakończenia do wysłuchanych utworów literackich, obejrzanych ilustracji czy ułożonych historyjek obrazkowych,
 • zna obraz graficzny liter: oO; mM; tworzy i odczytuje sylaby i proste wyrazy,
 • czyta obrazy, wyodrębnia i nazywa ich elementy, nazywa symbole i znaki znajdujące się w otoczeniu, wyjaśnia ich znaczenie,
 • czyta wyrazy globalnie, określając nazwy przedmiotów w sali przedszkolnej,
 • tworzy książkę obrazkową, np. z wykorzystaniem gotowych obrazków, wycinków z gazet; czyta wykonaną książkę,
 • odczytuje instrukcję obrazkową,
 • zna obraz graficzny cyfr: 2, 3,
 • liczy przedmioty lub osoby w różnych naturalnych sytuacjach, bez ograniczania zakresu liczenia, określa liczbę obiektów,
 • potrafi klasyfikować obiekty według dwóch, trzech cech, tworzy kolekcje,
 • nabiera świadomości schematu własnego ciała i drugiej osoby – stara się prawidłowo używać określeń: lewa strona, prawa strona,
 • ćwiczy sprawność manualną i grafomotoryczną podczas zabaw ruchowo-słuchowo-wzrokowych i graficznych,
 • ćwiczy pamięć wzrokową poprzez składanie obrazków z części (rysunki konturowe),
 • uczestniczy w zabawach muzyczno-rytmicznych,
 • dzieli się swoimi spostrzeżeniami i emocjami w aktywności plastycznej, ruchowej i muzycznej poprzez improwizacje ruchowe, muzyczne i wybrane techniki plastyczne,
 • projektuje obiekty oraz realizuje pomysły według ustalonego planu, dobiera materiały potrzebne do wykonania pracy (poszukuje nieszablonowych rozwiązań),
 • prezentuje wykonane zadania i prace na forum grupy,
 • ćwiczy sprawność fizyczną, uczestnicząc w zabawach, ćwiczeniach ruchowych i zajęciach gimnastycznych,
 • doskonali umiejętności związane z samoobsługą i czynnościami porządkowymi podczas codziennej aktywności,
 • uczestniczy w zabawach grupowych i zespołowych oraz indywidualnych, zgodnie z własnymi potrzebami rozwojowymi i zainteresowaniami.