Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne, październik 2022

Tematy kompleksowe:              

- Podglądanie przyrody,
- Grzeczni, czyli jacy,
- Przedszkolak bezpieczny na drodze,
- Roboty do roboty                                       

Zadania wynikające z podstawy programowej wychowania przedszkolnego i realizowanego programu wychowania w przedszkolu

Dziecko:

 • zbiera okazy do kącika przyrody i je nazywa,
 • bierze udział w zbieraniu materiału przyrodniczego do działalności plastyczno – konstrukcyjnej,
 • uczy się, dlaczego należy chronić przyrodę: powietrze atmosferyczne, wodę, glebę, zasoby roślinne i zwierzęce, krajobraz,
 • propaguje hasła związane z ochroną przyrody, wykorzystuje surowce wtórne w pracach plastycznych,
 • wie, że powietrze można odbierać rożnymi zmysłami: wzrokiem, słuchem, dotykiem,
 • zauważa zmiany w wyglądzie drzew, krzewów i innych roślin w związku z nadejściem jesieni, potrafi o nich opowiedzieć,
 • eksperymentuje i bawi się barwami – posługuje się pojęciami: barwy pastelowe, czyste, złamane, ciepłe, zimne,
 • przestrzega ustalonych zasad w grupie przedszkolnej, w ogrodzie, w trakcie spacerów.
 • bezpiecznie porusza się parami po chodnikach i przejściach dla pieszych,
 • poszerza wiedzę na temat znaczenia znaków drogowych, zasad ruchu drogowego, numerów alarmowych i sposobów powiadamiania,
 • wie, jakie korzyści dla zdrowia ma przebywanie w parku i jak należy się w nim zachowywać.
 • potrafi posługiwać się lupą, lornetką,
 • wie, jak może zweryfikować swoją wiedzę: wykorzystanie atlasów, przewodników przyrodniczych, przez doświadczenia i obserwację, doskonali umiejętność wnioskowania,
 • konstruuje gry planszowe,
 • samodzielnie układa i rozwiązuje zagadki słowne, obrazkowe, słuchowe i ruchowe,
 • wzbogaca słownik czynny o wyrazy z rożnych obszarów tematycznych oraz o wyrazy bliskoznaczne, związki frazeologiczne itp.,
 • buduje wypowiedzi poprawne pod względem gramatycznym i logicznym,
 • uważnie słucha tekstów literackich,
 • współtworzy opowiadania, dłuższe wypowiedzi i próbuje tworzyć zakończenia do wysłuchanych utworów literackich, obejrzanych ilustracji czy ułożonych historyjek obrazkowych,
 • zna obraz graficzny liter: oO; mM; tworzy i odczytuje sylaby i proste wyrazy,
 • czyta obrazy, wyodrębnia i nazywa ich elementy, nazywa symbole i znaki znajdujące się w otoczeniu, wyjaśnia ich znaczenie,
 • czyta wyrazy globalnie, określając nazwy przedmiotów w sali przedszkolnej,
 • tworzy książkę obrazkową, np. z wykorzystaniem gotowych obrazków, wycinków z gazet; czyta wykonaną książkę,
 • odczytuje instrukcję obrazkową,
 • zna obraz graficzny cyfr: 2, 3,
 • liczy przedmioty lub osoby w różnych naturalnych sytuacjach, bez ograniczania zakresu liczenia, określa liczbę obiektów,
 • potrafi klasyfikować obiekty według dwóch, trzech cech, tworzy kolekcje,
 • nabiera świadomości schematu własnego ciała i drugiej osoby – stara się prawidłowo używać określeń: lewa strona, prawa strona,
 • ćwiczy sprawność manualną i grafomotoryczną podczas zabaw ruchowo-słuchowo-wzrokowych i graficznych,
 • ćwiczy pamięć wzrokową poprzez składanie obrazków z części (rysunki konturowe),
 • uczestniczy w zabawach muzyczno-rytmicznych,
 • dzieli się swoimi spostrzeżeniami i emocjami w aktywności plastycznej, ruchowej i muzycznej poprzez improwizacje ruchowe, muzyczne i wybrane techniki plastyczne,
 • projektuje obiekty oraz realizuje pomysły według ustalonego planu, dobiera materiały potrzebne do wykonania pracy (poszukuje nieszablonowych rozwiązań),
 • prezentuje wykonane zadania i prace na forum grupy,
 • ćwiczy sprawność fizyczną, uczestnicząc w zabawach, ćwiczeniach ruchowych i zajęciach gimnastycznych,
 • doskonali umiejętności związane z samoobsługą i czynnościami porządkowymi podczas codziennej aktywności,
 • uczestniczy w zabawach grupowych i zespołowych oraz indywidualnych, zgodnie z własnymi potrzebami rozwojowymi i zainteresowaniami.