KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka, do klauzuli informacyjnej masz dostęp w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne - styczeń 2020

 

Temat: Karnawał - muzyczne zabawy

Uczymy się:

 • definiować pojęcie: muzyka,
 • określać źródła zjawisk akustycznych, tworzyć i rozwiązywać zagadki dźwiękowe,
 • badać możliwości akustyczne różnych przedmiotów codziennego użytku,
 • odtwarzać przebiegi rytmiczne na wybranych instrumentach perkusyjnych,
 • rozróżniać instrumenty perkusyjne po ich brzmieniu oraz tworzyć improwizacje instrumentalne,
 • różnicować nastrój w muzyce i reagować na jego zmianę,
 • tworzyć ilustrację plastyczną słuchanego utworu muzycznego,
 • poszukiwać szmerów i efektów wydobywanych przy pomocy własnego ciała (klaskanie, pstrykanie palcami, szuranie stopami, stukanie palcami, tupanie),
 • ilustrować ruchem treści piosenki,
 • improwizować ruchem muzykę (poprzez gest, ruch całego ciała),
 • wyrażać muzykę poprzez ruch rekwizytu,
 • rozróżniać pojęcia określające położenie obiektów w przestrzeni: na, pod, obok, przed, za, obok, między,
 • konstruować instrumenty z przedmiotów codziennego użytku,
 • wykorzystywać nietypowe materiały podczas działań plastycznych,
 • szukać kreatywnych sposobów rozwiązania problemu,
 • jak można wyrażać emocje w formie plastycznej,
 • zgodnie współdziałać z innymi w zabawach, grach i sytuacjach zadaniowych,
 • wypowiadać się, dzieląc się wiedzą i doświadczeniami na forum grupy.

Temat: Kraina śniegu i lodu

Uczymy się:

 • posługiwać się pojęciami: kraina polarna, biegun,
 • nowych pojęć: Arktyka, Antarktyda,
 • określać cechy przedmiotu oraz miejsca jego położenia,
 • wspólnie planować działania,
 • tworzyć i rozwiązywać zagadki pantomimiczne,
 • określać cechy zewnętrzne zwierząt oraz różnice i podobieństwa między nimi,
 • lepić rzeźbę „Zwierzę polarne”,
 • prowadzić doświadczenia z wodą i lodem,
 • formułować wnioski z prowadzonych obserwacji przyrodniczych,
 • porządkować obrazki według określonej zasady,
 • odtwarzać swobodnym ruchem nastrój i charakter słuchanej muzyki,
 • odtwarzać ruchem treść opowiadania,
 • tworzyć kompozycje geometryczne,
 • wyszukiwać zdjęcia w książkach i czasopismach,
 • tworzyć ilustracje do książki „Kraina śniegu i lodu”,
 • zgodnie współdziałać z innymi w różnych działaniach edukacyjnych,
 • omawiać utwory literackie i prowadzić dyskusje na ich temat,
 • tworzyć opowiadanie tekstowe, dostrzegając związki przyczynowo-skutkowe,
 • wypowiadać się, dzieląc się wiedzą i doświadczeniami na forum grupy,
 • prezentować prace na forum grupy.

Temat: Dla babci i dziadka

Uczymy się:

 • prowadzić wywiad,
 • omawiać utwory literackie i prowadzić dyskusje na ich temat,
 • przygotowywać ozdobne laurki i prace przestrzenne,
 • odczytywać własne imiona na wizytówkach,
 • tworzyć i rozwiązywać zagadki pantomimiczne,
 • porządkować obrazki według określonej zasady,
 • wspólnie planować działania,
 • wypowiadać się, dzieląc się wiedzą i doświadczeniami na forum grupy,
 • odtwarzać swobodnym ruchem nastrój i charakter słuchanej muzyki,
 • tworzyć kompozycje geometryczne,
 • wyszukiwać zdjęcia w książkach i czasopismach,
 • zgodnie współdziałać z innymi w różnych działaniach edukacyjnych,
 • prezentować prace na forum grupy.

Temat: Mały badacz

Uczymy się:

 • klasyfikować kolorowe plamy ze względu na kolor, wielkość, kształt,
 • samodzielnie dokonywać wyborów,
 • przezwyciężać opór dotykania palcami farby,
 • wypowiadać się, dzieląc się wiedzą i doświadczeniami na forum grupy,
 • zgodnie współdziałać z innymi w różnych działaniach edukacyjnych,
 • wyciągnąć wnioski z obserwowanych wydarzeń,
 • odtworzyć proste ciągi rytmiczne oraz kontynuować je,
 • kolorować obrazki zgodnie z podaną instrukcją,
 • rysować linie spiralne na podstawie działań badawczych,
 • omawiać utwory literackie i prowadzić rozmowy na ich temat,
 • układać ilustracje według chronologii wydarzeń,
 • generować pomysły dotyczące wykorzystanie balonika jako instrumentu,
 • dekodować symbole przedstawione na obrazkach i kontynuować je w danym układzie regularności,
 • uczestniczyć we wspólnych zabawach ruchowych.