KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka, do klauzuli informacyjnej masz dostęp w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne - wrzesień 2019

 

 Temat kompleksowy: NASZE ZASADY

Uczymy się:

 • zasad i norm regulujących życie w grupie,
 • przewidywać skutki własnego zachowania,
 • samodzielnie radzić w różnych sytuacjach,
 • wspólnie planować działania,
 • układać ilustracje według chronologii wydarzeń,
 • dbać o ład i porządek w otoczeniu,
 • określać cechy przedmiotu oraz miejsca jego położenia,
 • uczestniczyć we wspólnych zabawach ruchowych,
 • zgodnie współdziałać z innymi w różnych działaniach edukacyjnych.

Temat kompleksowy: MAM TRZY LATA

Będziemy:

 • samodzielnie działać  w różnych sytuacjach,
 • rozwijać orientację w schemacie własnego ciała
 • określać cechy zewnętrzne danej osoby oraz różnice i podobieństwa między osobami,
 • podczas zabaw rozwijać sprawność manualną i pamięć słuchową oraz koordynację słuchowo-ruchową,
 • określać cechy przedmiotu, wykorzystując zmysły (wzrok, dotyk),
 • odtwarzać ruchem treść opowiadania lub piosenki,
 • współdziałać z innymi w różnych działaniach edukacyjnych,
 • nawiązywać życzliwe kontakty z kolegami,
 • wyjaśniać, co to znaczy dobry, a co zły kolega,
 • uczestniczyć we wspólnych zabawach ruchowych,
 • układać ilustracje według chronologii wydarzeń,
 • wypowiadać się na określony temat na forum grupy,
 • przekazywać spostrzeżenia i wyrażać emocje podczas działań literackich, plastycznych i teatralnych,
 • dbać o ład i porządek w otoczeniu.

Temat kompleksowy: JESIEŃ ZAPRASZA DO ZABAWY

Uczymy się:

 • uważnie obserwować otoczenie i odnajdywać ciekawe widoki, miejsca, obiekty,
 • wyrażać opinie wynikające z odczuć i upodobań dzieci,
 • tworzyć wspólną kompozycję plastyczną z użyciem naturalnych okazów i materiałów,
 • lepić różne formy przestrzenne,
 • poznawać naturalne zapachy w najbliższym otoczeniu przyrodniczym,
 • wielozmysłowo badać liście,
 • słuchać i określać różne dźwięki z otoczenia,
 • zgodnie współdziałać z innymi w różnych działaniach edukacyjnych,
 • przekazywać spostrzeżenia i wyrażać emocje podczas działań plastycznych i teatralnych,
 • prezentować i oceniać własne wytwory na forum grupy.