Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne, wrzesień 2021

Tematy kompleksowe omawiane we wrześniu:     

1.Nasza sala, nasze zasady

2.Nasze wakacje

3.Żegnamy lato – witamy jesień

 

Zadania wynikające z Podstawy programowej wychowania przedszkolnego i realizowanego programu wychowania w przedszkolu:

 • doświadczanie różnych sposobów zagospodarowania czasu w przedszkolu,
 • samodzielne zagospodarowywanie czasu oraz przestrzeni podczas działań swobodnych,
 • doświadczanie współodpowiedzialności za zabawki i inne wspólne przedmioty oraz miejsca,
 • podejmowanie czynności samoobsługowych i porządkowych,
 • wskazywanie, jakie konsekwencje dla innych, niosą zachowania nieakceptowane (płacz tych osób, smutek, zmartwienie),
 • wyjaśnianie powiedzenia: Nie rób drugiemu, co tobie niemiłe,
 • dostrzeganie i określanie wartości innych, niezależnie od jakichkolwiek ich odrębności,
 • rozmowy na temat konieczności przestrzegania umów i zasad,
 • określanie zasad i norm regulujących życie w grupie w sali zajęć i ogrodzie przedszkolnym,
 • przypomnienie kodeksu grupowego,
 • poznawanie i stosowanie zasad dbałości o narządy zmysłów (np.: ograniczanie hałasu, dbanie o wzrok, nienadwyrężanie głosu),
 • poznawanie różnych regionów, wyszukiwanie i określanie charakterystycznych dla regionów cech,
 • poznawanie legend związanych z różnymi regionami,
 • poznawanie i zaznaczanie na mapie ważniejszych miast, rzek i interesujących miejsc,
 • określanie, co to znaczy Polska, Polak,
 • rozpoznawanie i określanie symboli narodowych,
 • oglądanie, opisywanie, samodzielne wykonywanie symboli związanych z miejscem pobytu wakacyjnego,
 • obserwowanie i określanie charakterystycznych cech zmieniających się pór roku,
 • analizowanie i określanie zachowań zwierząt, związanych ze zmieniającymi się porami roku,
 • obserwowanie i nazywanie zjawisk atmosferycznych,
 • wielozmysłowe poznawanie, nazywanie i określanie różnych gatunków roślin,
 • porównywanie całych roślin lub ich wybranych części (owoców, liści, kwiatów),
 • porównywanie owoców i warzyw dostępnych w sklepie ze zdjęciami i ilustracjami pokazującymi ich dojrzewanie w naturalnym środowisku,
 • klasyfikowanie warzyw, owoców, kwiatów, liści według różnych kryteriów,
 • prowadzenie indywidualnych obserwacji i badań,
 • poszukiwanie w książkach i albumach różnorodnych informacji o roślinach i zwierzętach,
 • podejmowanie wypowiedzi w różnych sytuacjach:
  • rozmowa,
  • formułowanie własnych sądów,
  • przekonywanie,
  • opowiadanie,
  • odpowiedzi na pytania,
  • prośby, rozkazy, pytania,
 • wyrażanie swoich przeżyć za pomocą rysunku, języka ciała, ustalonych sygnałów,
 • wskazywanie sytuacji, w których umiejętność czytania jest nieodzowna,
 • uczestniczenie w różnorodnych działaniach, którym towarzyszy odczucie chęci zdobycia umiejętności czytania,
 • próby domyślania się na podstawie kontekstu, co oznacza dany wyraz,
 • odczytywanie znaczenia znaków i symboli graficznych, samodzielne ich sporządzanie,
 • stosowanie umownych znaków i symboli w różnych sytuacjach,
 • wykonywanie zadań dotyczących analizy i syntezy słuchowej,
 • wykonywanie różnorodnych działań doskonalących analizę i syntezę wzrokową oraz sprawności manualne,
 • wykonywanie ćwiczeń grafomotorycznych,
 • liczenie przedmiotów lub osób w różnych naturalnych sytuacjach, bez ograniczania zakresu liczenia,
 • rozpoznawanie prawidłowego od błędnego sposobu liczenia,
 • określanie liczby obiektów,
 • porównywanie liczebności zbiorów (więcej, mniej, tyle samo),
 • posługiwanie się liczebnikami porządkowymi,
 • mierzenie osób, przedmiotów, odległości z wykorzystywaniem różnych miar,
 • zabawy z wykorzystaniem układanek geometrycznych,
 • zabawy przy muzyce,
 • słuchanie piosenek przeznaczonych dla dzieci,
 • śpiewanie samodzielne i w grupie,
 • zabawy ruchowe oparte na tekstach piosenek,
 • wykonywanie prac plastycznych na określony temat, określonymi technikami,
 • inscenizowanie znanych utworów, zabawy z elementami pantomimy i dramy,
 • rozmowy na temat usłyszanych utworów, dzielenie się z innymi przeżyciami związanymi z ich odbiorem,
 • obserwowanie, odczuwanie i określanie różnych rodzajów ruchu (bieg, marsz, skoki, czworakowanie, pełzanie),
 • uczestnictwo w różnego rodzaju grach, zabawach i ćwiczeniach ruchowych organizowanych przez nauczyciela:
 • planowanie i ocenianie swoich działań i wytworów,
 • uczestnictwo w planowaniu wspólnych przedsięwzięć,
 • uczestniczenie w sytuacjach pozwalających na współdecydowanie (np.: ubiór, aranżacja sali, dekorowanie jej, wybór zabawek, wybór hasła dnia),
 • uczestniczenie w nowych sytuacjach pozwalających na poznawanie swoich możliwości.