KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka, do klauzuli informacyjnej masz dostęp w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

Zamierzenie dydaktyczno-wychowawcze na listopad

Temat (od 4 do 8 listopada) –„Mój kraj, moja ojczyzna”

 • kształtowanie słuchu muzycznego poprzez zabawy rytmiczne i ruchowe
 • utrwalenie znajomości miejsca zamieszkania
 • kształtowanie postawy miłości do swojego kraju
 • zapoznanie z krajobrazem Polski i wybranymi zabytkami z wykorzystaniem mapy
 • zapoznanie z wybranymi faktami z historii Polski
 • wdrażanie do poszanowania symboli i barw narodowych
 • zachęcanie do aktywnego świętowania odzyskania przez Polskę niepodległości
 • zapoznanie z największą rzeką Polski i wskazanie jej biegu na mapie
 • doskonalenie umiejętności wykonywania prostych działań na dodawanie i odejmowanie
 • tworzenie warunków do zdobywania w czasie zabawy wiedzy o stolicy Polski
 • zapoznanie z legendą o powstaniu Warszawy

 Temat (od 12 do 15 listopada) – „Mój dom”

 • rozwijanie sprawności fizycznej, precyzji ruchów w toku zabaw i ćwiczeń ruchowych
 • rozwijanie małej motoryki poprzez wykonywanie ćwiczeń manualnych
 • kształtowanie umiejętności rozpoznawania i nazywania emocji i uczuć
 • kształtowanie umiejętności panowania nad własnymi emocjami
 • wdrażanie do wyrażania wdzięczności i szacunku rodzicom i dziadkom
 • kształtowanie postaw prospołecznych
 • uświadomienie dzieciom, jak ważna jest znajomość własnego nazwiska i adresu
 • budowanie tożsamości dziecka wynikającej z przynależności do rodziny
 • rozwijanie orientacji przestrzennej

Temat (od 18 do 22 listopada) – „Dawno, dawno temu…”

 • rozwijanie umiejętności samoobsługowych
 • rozwijanie dużej i małej motoryki
 • kształtowanie umiejętności wyrażania własnych emocji
 • wdrażanie do przestrzegania ustalonych reguł i zasad obowiązujących podczas pobytu w przedszkolu
 • wdrażanie do respektowania zasad zabawy w grupie
 • wdrażanie do współdziałania z dziećmi w zabawie
 • rozwijanie twórczej wyobraźni
 • wdrażanie do uważnego słuchania
 • rozwijanie umiejętności przeliczania elementów w zbiorach
 • wdrażanie do uczestnictwa w zabawach integracyjnych, ruchowych i muzycznych

Temat (od 25 do 29 listopada) – „Bawimy się w króla i królową”

 • wdrażanie do udziału w zabawach integracyjnych, ruchowych i muzycznych
 • rozwijanie umiejętności samoobsługowych
 • rozwijanie motoryki dużej i małej
 • kształtowanie umiejętności panowania nad emocjami
 • stwarzanie okazji do samodzielnego rozwiązywania zadań i czerpania radości z efektów pracy
 • kształtowanie umiejętności zgodnego współdziałania w zespole
 • rozwijanie spostrzegawczości i pamięci wzrokowej
 • kształtowanie umiejętności określania liczebności zbiorów z użyciem zwrotów: „tyle samo”, „mniej o 1”, „więcej o 1”
 • rozwijanie naturalnej kreatywności dziecka w różnych formach aktywności
 • rozwijanie spostrzegawczości i pamięci wzrokowej
 • budowanie czynnego i biernego słownika dziecka