Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Programy

Program wychowania przedszkolnego

W pracy wychowawczo - dydaktycznej wykorzystujemy program wychowania przedszkolnego „Kocham przedszkole” autorstwa M. A. Pleskot, A. Staszewskiej-Mieszek.

W programie wychowania przedszkolnego wyodrębniono osiem obszarów, które obejmują wszystkie treści edukacyjne i wychowawcze wynikające z podstawy programowej wychowania przedszkolnego.

Program wychowania przedszkolnego „Kocham przedszkole” jest zorientowany na dziecko oraz jego aktualną i najbliższą strefę rozwoju, tym samym jest zintegrowany z modelem edukacyjnym "Naturalna nauka języka".

Model edukacyjny "Naturalna nauka języka"

W przedszkolu prowadzimy zajęcia z wykorzystaniem założeń modelu edukacyjnego "Naturalna Nauka Języka", autorstwa Elżbiety Czerwińskiej-Klemke.

Wspieramy rozwój dziecka:

  • podążając za jego doświadczeniami edukacyjnymi,
  • uwzględniając jego indywidualne predyspozycje,
  • dostrzegając sposób reagowania na proponowane mu zadania.

Dzięki takiej strategii każde dziecko osiąga sukces na miarę swoich możliwości rozwojowych.

O skuteczności naszych działań decyduje zmniejszenie wymiaru pracy z całą grupą na korzyść pracy indywidualnej i zespołowej oraz organizacja miejsc do podejmowania różnych aktywności, w których dzieci mogą samodzielnie i twórczo działać.

Priorytetowym elementem dla nauczyciela jest edukacja poprzez język, w której jest on środkiem komunikacji i instrumentem myślenia. Język ma być narzędziem umożliwiającym dzieciom porozumiewanie się, planowanie, działanie i prezentowanie pracy indywidualnej i zespołowej. To jednak nie wszystko. Dzieci powinny mieć stworzone okazje do zabaw językowych. Dzięki temu wyzwalamy w nich twórczą postawę wobec słowa. Twórcza i aktywna postawa wobec języka wyzwala zarówno chęć czytania jak i tworzenia opowieści, także w postaci książeczek obrazkowych lub obrazkowo-zdaniowych.

W proponowanym modelu pracy z dziećmi edukacja rozumiana jest jako swoista całość nie ograniczona ramami, choćby w postaci tzw. zajęć. Jest to dzień pracy i aktywności dziecka. Dzieci podejmują wielostronne aktywności, łącząc treści z różnych obszarów. Uczą się także poprzez odkrywanie i doświadczanie.

W codziennych działaniach edukacyjnych, nauczyciel realizujący założenia modelu Naturalna nauka języka, staje się obserwatorem, inspiratorem, organizatorem. W procesie edukacyjnym nauczyciel pełni także funkcję doradcy, który udziela wsparcia, subtelnej pomocy, bierze pod uwagę możliwości rozwojowe każdego dziecka w grupie. Jednocześnie zachęca dzieci do współdecydowania o tym, co je dotyczy.

Program „Dziecięca matematyka”, prof. Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej i Ewy Zielińskiej

Celem programu jest wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci wraz z ich edukacją matematyczną.

Dążymy do tego, by dziecko:

  • posiadało zdolność skupienia uwagi przez określony czas,
  • rozwiązywanie zadań sprawiało mu przyjemność,
  • a porażki znosiło z nadzieją, że będzie lepiej, co m.in. będzie świadczyło o jego odporności emocjonalnej.