Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Programy

Program wychowania przedszkolnego

W pracy wychowawczo - dydaktycznej wykorzystujemy program wychowania przedszkolnego „Kocham przedszkole” autorstwa M. A. Pleskot, A. Staszewskiej-Mieszek.

W programie wychowania przedszkolnego wyodrębniono osiem obszarów, które obejmują wszystkie treści edukacyjne i wychowawcze wynikające z podstawy programowej wychowania przedszkolnego.

Program wychowania przedszkolnego „Kocham przedszkole” jest zorientowany na dziecko oraz jego aktualną i najbliższą strefę rozwoju, tym samym jest zintegrowany z modelem edukacyjnym "Naturalna nauka języka".

Model edukacyjny "Naturalna nauka języka"

W przedszkolu prowadzimy zajęcia z wykorzystaniem założeń modelu edukacyjnego "Naturalna Nauka Języka", autorstwa Elżbiety Czerwińskiej-Klemke.

Wspieramy rozwój dziecka:

  • podążając za jego doświadczeniami edukacyjnymi,
  • uwzględniając jego indywidualne predyspozycje,
  • dostrzegając sposób reagowania na proponowane mu zadania.

Dzięki takiej strategii każde dziecko osiąga sukces na miarę swoich możliwości rozwojowych.

O skuteczności naszych działań decyduje zmniejszenie wymiaru pracy z całą grupą na korzyść pracy indywidualnej i zespołowej oraz organizacja miejsc do podejmowania różnych aktywności, w których dzieci mogą samodzielnie i twórczo działać.

Priorytetowym elementem dla nauczyciela jest edukacja poprzez język, w której jest on środkiem komunikacji i instrumentem myślenia. Język ma być narzędziem umożliwiającym dzieciom porozumiewanie się, planowanie, działanie i prezentowanie pracy indywidualnej i zespołowej. To jednak nie wszystko. Dzieci powinny mieć stworzone okazje do zabaw językowych. Dzięki temu wyzwalamy w nich twórczą postawę wobec słowa. Twórcza i aktywna postawa wobec języka wyzwala zarówno chęć czytania jak i tworzenia opowieści, także w postaci książeczek obrazkowych lub obrazkowo-zdaniowych.

W proponowanym modelu pracy z dziećmi edukacja rozumiana jest jako swoista całość nie ograniczona ramami, choćby w postaci tzw. zajęć. Jest to dzień pracy i aktywności dziecka. Dzieci podejmują wielostronne aktywności, łącząc treści z różnych obszarów. Uczą się także poprzez odkrywanie i doświadczanie.

W codziennych działaniach edukacyjnych, nauczyciel realizujący założenia modelu Naturalna nauka języka, staje się obserwatorem, inspiratorem, organizatorem. W procesie edukacyjnym nauczyciel pełni także funkcję doradcy, który udziela wsparcia, subtelnej pomocy, bierze pod uwagę możliwości rozwojowe każdego dziecka w grupie. Jednocześnie zachęca dzieci do współdecydowania o tym, co je dotyczy.

Program „Dziecięca matematyka”, prof. Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej i Ewy Zielińskiej

Celem programu jest wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci wraz z ich edukacją matematyczną.

Dążymy do tego, by dziecko:

  • posiadało zdolność skupienia uwagi przez określony czas,
  • rozwiązywanie zadań sprawiało mu przyjemność,
  • a porażki znosiło z nadzieją, że będzie lepiej, co m.in. będzie świadczyło o jego odporności emocjonalnej.