Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Rozkład dnia

RANEK

7.00 - 8.00 Schodzenie się dzieci do przedszkola (przebywanie wszystkich w jednej z sal). Zabawy dowolne służące realizacji pomysłów wszystkich przybyłych dzieci.

8.00 - 8.30 Zabawy integrujące grupę; zajęcia w zespołach i indywidualne inspirowane przez nauczyciela i swobodne w kącikach zainteresowań; działania wspomagające rozwój dziecka; ćwiczenia ogólnorozwojowe (np.: rozwijające percepcję wzrokową i słuchową, grafomotorykę); prowadzenie obserwacji; zabawy poranne

8.30 - 8.45 Gimnastyka poranna/zabawa ruchowa. Przygotowanie do śniadania.

8.45 - 9.15 Śniadanie

ZAJĘCIA PLANOWE

9.15 - 10.45 Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą, zespołowe i indywidualne:

  1. Zajęcia dla całej grupy- zajęcia wprowadzające w wybraną tematykę wszystkie dzieci; podstawowym celem jest zapoznanie dzieci z określonymi obszarami wiedzy; wzbudzenie odpowiednio wysokiego poziomu zainteresowania będzie prowadziło do przetwarzania informacji podczas działań indywidualnych
  2. Zajęcia doskonalące umiejętności dzieci: prowadzone w zależności od potrzeb i możliwości dzieci; zadania stanowią kontynuację rozpoczętego procesu uczenia się, koncentrują się na przetwarzaniu wiedzy  i jej nabywaniu, doskonaleniu umiejętności dzieci.
  3. Zajęcia w kącikach zainteresowań, prowadzone w zależności od potrzeb, zaciekawień i możliwości dzieci - realizowane w ciągu dnia obejmują: sytuacje edukacyjne - zajęcia zespołowe lub indywidualne ze wsparciem nauczyciela oraz samodzielną pracę dziecka ze wsparciem nauczyciela - projektowane zadania uwzględniają indywidualny rozwój dziecka).
  4. Aktywność twórcza dziecka o charakterze plastycznym, dramatycznym, ruchowym, muzycznym.

10.45 - 12.30 Przygotowanie do wyjścia. Spacery, zabawy dowolne w ogrodzie przedszkolnym lub w sali (przy niepogodzie), zabawy ruchowe, obserwacje przyrodnicze.Powrót do budynku przedszkola.Przygotowanie do obiadu.

12.30 - 13.00 Obiad

13.00 - 14.15 Odpoczynek po obiedzie, czas na relaksację, zajęcia ponadprogramowe, zajęcia indywidualne lub zespołowe, zabawy w kącikach edukacyjnych.

14.15 - 14.30 Czynności porządkowe, rozmowy podsumowujące dzień, przygotowanie do podwieczorku.

14.30 - 14.45 Podwieczorek

ZAJĘCIA POPOŁUDNIOWE

14.45 - 17.00 Ćwiczenia indywidualne z dziećmi dostosowane do ich możliwości; słuchanie opowiadań nauczyciela na podstawie literatury dziecięcej (lub słuchanie czytanych fragmentów książek); zabawy dowolne w ogrodzie przedszkolnym lub zabawy w kącikach zainteresowań w sali (przy niepogodzie), podsumowanie dnia; czynności porządkowe.