Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Rozkład dnia

RANEK

7.00 - 8.00 Schodzenie się dzieci do przedszkola (przebywanie wszystkich w jednej z sal). Zabawy dowolne służące realizacji pomysłów wszystkich przybyłych dzieci.

8.00 - 8.30 Zabawy integrujące grupę; zajęcia w zespołach i indywidualne inspirowane przez nauczyciela i swobodne w kącikach zainteresowań; działania wspomagające rozwój dziecka; ćwiczenia ogólnorozwojowe (np.: rozwijające percepcję wzrokową i słuchową, grafomotorykę); prowadzenie obserwacji; zabawy poranne

8.30 - 8.45 Gimnastyka poranna/zabawa ruchowa. Przygotowanie do śniadania.

8.45 - 9.15 Śniadanie

ZAJĘCIA PLANOWE

9.15 - 10.45 Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą, zespołowe i indywidualne:

  1. Zajęcia dla całej grupy- zajęcia wprowadzające w wybraną tematykę wszystkie dzieci; podstawowym celem jest zapoznanie dzieci z określonymi obszarami wiedzy; wzbudzenie odpowiednio wysokiego poziomu zainteresowania będzie prowadziło do przetwarzania informacji podczas działań indywidualnych
  2. Zajęcia doskonalące umiejętności dzieci: prowadzone w zależności od potrzeb i możliwości dzieci; zadania stanowią kontynuację rozpoczętego procesu uczenia się, koncentrują się na przetwarzaniu wiedzy  i jej nabywaniu, doskonaleniu umiejętności dzieci.
  3. Zajęcia w kącikach zainteresowań, prowadzone w zależności od potrzeb, zaciekawień i możliwości dzieci - realizowane w ciągu dnia obejmują: sytuacje edukacyjne - zajęcia zespołowe lub indywidualne ze wsparciem nauczyciela oraz samodzielną pracę dziecka ze wsparciem nauczyciela - projektowane zadania uwzględniają indywidualny rozwój dziecka).
  4. Aktywność twórcza dziecka o charakterze plastycznym, dramatycznym, ruchowym, muzycznym.

10.45 - 12.30 Przygotowanie do wyjścia. Spacery, zabawy dowolne w ogrodzie przedszkolnym lub w sali (przy niepogodzie), zabawy ruchowe, obserwacje przyrodnicze.Powrót do budynku przedszkola.Przygotowanie do obiadu.

12.30 - 13.00 Obiad

13.00 - 14.15 Odpoczynek po obiedzie, czas na relaksację, zajęcia ponadprogramowe, zajęcia indywidualne lub zespołowe, zabawy w kącikach edukacyjnych.

14.15 - 14.30 Czynności porządkowe, rozmowy podsumowujące dzień, przygotowanie do podwieczorku.

14.30 - 14.45 Podwieczorek

ZAJĘCIA POPOŁUDNIOWE

14.45 - 17.00 Ćwiczenia indywidualne z dziećmi dostosowane do ich możliwości; słuchanie opowiadań nauczyciela na podstawie literatury dziecięcej (lub słuchanie czytanych fragmentów książek); zabawy dowolne w ogrodzie przedszkolnym lub zabawy w kącikach zainteresowań w sali (przy niepogodzie), podsumowanie dnia; czynności porządkowe.