Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Zamierzenia wychowawcze-dydaktyczne na maj

 • Doskonalenie umiejętności uważnego słuchania tekstu literackiego. Budzenie zainteresowania czytaniem.
 • Rozwijanie umiejętności językowych. Usprawnianie narządów mowy.
 • Doskonalenie percepcji słuchowej – wysłuchiwanie głosek ł, z.
 • Poszerzanie wiedzy na temat znaczenia książek. Zapoznanie z cechami charakterystycznymi biblioteki i księgarni oraz różnych rodzajów książek. Zapoznanie z procesem powstawania książki. Kształtowanie poczucia odpowiedzialności za książki, szacunku do nich.
 • Kształtowanie poczucia rytmu podczas zabaw przy piosence. Rozwijanie wyobraźni i ekspresji muzyczno-plastycznej.
 • Rozwijanie logicznego myślenia podczas odczytywania kodu, klasyfikowania.
 • Rozwijanie myślenia matematycznego, umiejętności przeliczania w zakresie 9, 10, odkładania i dokładania.
 • Operowanie pojęciem liczby 0 oraz zbioru pustego.
 • Rozwijanie umiejętności porównywania długości i odległości między przedmiotami (tzw. szacowania).
 • Doskonalenie sprawności manualnej i rozwijanie kreatywności podczas prac plastyczno-technicznych.
 • Rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego.
 • Kształtowanie orientacji na kartce.
 • Rozwijanie logicznego myślenia i percepcji wzrokowej w trakcie zabaw z lusterkami.
 • Utrwalanie umiejętności orientowania się w schemacie ciała.
 • Rozwijanie sprawności grafomotorycznej.
 • Kształtowanie sprawności fizycznej. Rozwijanie koordynacji ruchowej.
 • Kształtowanie umiejętności posługiwania się sprzętem do obserwacji, zapamiętywanie nazw tego sprzętu (lupa, mikroskop, lornetka).
 • Rozwijanie percepcji wzrokowej w trakcie układania obrazka z części.
 • Omówienie cyklu rozwojowego żaby.
 • Kształtowanie świadomości, jak ważna jest rodzina.
 • Doskonalenie umiejętności prezentowania przed najbliższymi swoich zdolności aktorskich.
 • Wdrażanie do przestrzegania zasad bezpiecznego przygotowywania potraw podczas zabaw.
 • Poszerzanie wiedzy na temat zwierząt oraz uświadamianie dzieciom potrzeby opiekowania się zwierzętami i okazywania im miłości.
 • Kształtowanie troskliwej i opiekuńczej postawy wobec zwierząt domowych.
 • Poszerzenie wiedzy przyrodniczej (zwierzęta egzotyczne, rola ogrodów zoologicznych).
 • Rozwijanie umiejętności właściwego zachowania się podczas spotkania z nieznajomym zwierzęciem.
 • Zapoznanie z pracą weterynarza.