Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne, kwiecień 2023

Omawiane tematy kompleksowe:

 1. Wielkanocne zwyczaje
 2. Kwiecień - plecień
 3. Czyste powietrze wokół nas
 4. Spacerkiem po Europie

Zadania i cele wynikające z podstawy programowej wychowania przedszkolnego i realizowanego programu wychowania w przedszkolu:

 • Poznanie wielkanocnej obrzędowości ludowej, np.: przygotowywanie i święcenie palm wielkanocnych, pieczenie baby wielkanocnej, ozdabianie jaj, święcenie pokarmów, dzielenie się jajkiem, gaik, śmigus-dyngus
 • Interpretacja przysłów i powiedzeń ludowych, np.: Niewinny jak baranek wielkanocny; Sprawił im dyngus; Gdy Wielki Piątek ponury, Wielkanoc będzie bez chmury
 • Wzbogacanie słownika dziecka poprzez gromadzenie określeń
 • Zdobycie informacji na temat „Jajko w kulturze”: symbolika, obrzędowość, dekoracja, kulinaria, astronomia - podsumowanie zdobytych informacji w formie quizu
 • Rozwijanie kreatywności, poprzez interpretację dramową powiedzeń związanych ze słowem - jajo, np.: Jajko mądrzejsze od kury, Obchodzić się z kimś jak z jajkiem, Złote jajo, Kukułcze jajo, a także zajęcia plastyczne i muzyczne
 • Ćwiczenia myślenia twórczego – „rozmowy świąteczne”, „jajko z kurą się kłóciło, pierwsze na świecie było”; swobodne interpretacje
 • Omawianie utworów literackich, prac i prowadzenie dyskusje na ich temat
 • Rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego - tworzenie historyjek obrazkowych, dopełnianie opowieści, rysowanie początku lub końca opowieści
 • Zainteresowanie dzieci jednym z najistotniejszych problemów dotyczących ochrony środowiska naturalnego, uwrażliwienie na codzienne zachowania własne oraz osób z najbliższego otoczenia
 • Zdobycie wiedzy o tym, że powietrze jest wszechobecne i niezbędne do życia, a jego czystość jest źródłem zdrowia
 • Poznanie różnych sposobów wykorzystania powietrza
 • Nabycie wiedzy w zakresie określania przyczyn powstawania różnych dymów
 • Uwrażliwienie dzieci na miejsca, w których mogą być narażone na kontakt z dymem
 • Zdobycie wiedzy o wpływie zanieczyszczonego powietrza na zdrowie ludzi, zwierząt roślin i określenia sposobów zapobiegania zanieczyszczeniom powietrza
 • Zrozumienie znaczenia monitoringu powietrza
 • Przeprowadzenie doświadczeń i nabycie przekonania czym jest powietrze
 • Poznanie niektórych właściwości powietrza
 • Przygotowanie dzieci do prowadzenia działalności badawczej
 • Rozwijanie umiejętności wnioskowania i uogólniania
 • Poznanie przysłów o kwietniu (geneza nazwy kwiecień – kwitnienie), próby interpretacji przysłów, znanych powiedzeń
 • Obserwacja zmian zachodzących w przyrodzie – robienie notatek, oznaczenia na kalendarzu pogody
 • Rozwijanie zainteresowania podróżami, poznanie nazw wybranych krajów europejskich oraz ciekawostek turystycznych
 • Poznanie krajów wchodzących w skład Unii Europejskiej. Zdobywanie doświadczeń w czasie pracy nad przewidzianymi zadaniami
 • Kształtowanie świadomości, że Polska należy do Unii Europejskiej
 • Poszukiwanie informacji, korzystając z dostępnych źródeł
 • Gromadzenie informacji na temat danego kraju (zdjęcia, widokówki, ilustracje, wycinki prasowe, charakterystyczne rekwizyty, pamiątki, waluta, symbole itp.)
 • Poznanie symboli Unii Europejskiej
 • Budzenie zainteresowań dotyczących historii Polski. Poznanie położenia geograficznego Polski na podstawie mapy
 • Doskonalenie umiejętności budowania wielozdaniowej wypowiedzi na konkretny temat
 • Wypowiadanie się na forum grupy i dzielenie się wiedzą i doświadczeniami
 • Zabawy w kręgu litery „S, s” (smog, smok, Sara), kreślenie litery na dużych przestrzeniach oraz w liniaturze, próby łączenia poznanych liter w sylaby i proste wyrazy
 • Czytanie wyrazów, w których występuje nowa litera obok innych, wcześniej już poznanych
 • Czytanie łańcuchów sylabowo-obrazkowych, zapisywanie rozwiązania w dostępny dzieciom sposób
 • Układanie wyrazów z sylab, a następnie z liter
 • Czytanie wyrazów metodą sylabową i analityczno-syntetyczną
 • Czytanie prostych zdań i tekstów
 • Odtwarzanie, kontynuowanie i nazywanie rytmów wieloelementowych stworzonych z liter i prostych wyrazów
 • Odczytywanie map i planów, tworzenie map i planów, orientacja na kartce papieru, dyktanda graficzne, labirynty ruchowe z perspektywy drugiej osoby (strona prawa/lewa), Orientacja na kartce papieru (góra – dół, strona prawa – strona lewa, górny prawy róg itd.)
 • Usprawnianie małej motoryki – ćwiczenia ruchowe wg M. Bogdanowicz. Rysowanie na kartce wzorów według instrukcji słownej
 • Tworzenie instrukcji słownej do rysowania wzorów na kartce papieru
 • Posługiwanie się piktogramami i tworzenie własnych symboli
 • Prowadzenie zabaw logicznych - odróżnianie zdań prawdziwych od fałszywych
 • Układanie prostych opowiadań matematycznych do podanej formuły matematycznej,
 • Tworzenie zbiorów różnorodnych i jednorodnych, przeliczanie elementów zbiorów, dodawanie, odejmowanie, tworzenie i wykonywanie działań arytmetycznych, wykorzystując znaki: „+”; „-”, „=”, z zastosowaniem liczydła i liczmanów
 • Konstruowanie i rozgrywanie gier planszowych
 • Rozwiązywanie zadań o zróżnicowanym stopniu trudności - praca w kącikach zainteresowań
 • Przestrzeganie kolejności wypowiedzi
 • Umiejętne operowanie oddechem podczas zabaw, ćwiczeń
 • Wyrażanie swoich przemyśleń w formie plastycznej, dramatycznej i muzycznej
 • Uczestniczenie we wspólnych zabawach ruchowych
 • Współdziałanie z innymi w różnych działaniach edukacyjnych
 • Prezentowanie i ocenianie własnych wytworów na forum grupy
 • Wdrażanie do utrzymywania ładu i porządku podczas pracy i po jej zakończeniu