Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne, listopad 2022

Tematy kompleksowe:

 • Jesteśmy Polakami
 • Pies przyjacielem człowieka
 • Czego się boimy?

Zadania wynikające z podstawy programowej wychowania przedszkolnego i realizowanego programu wychowania w przedszkolu

Będziemy:

 • rozwiązywać szyfrogramy, wykreślanki, krzyżówki i zagadki, poszukując odpowiedzi na ważne pytania,
 • prowadzić dyskusje na podstawie zebranych informacji,
 • słuchać i uczyć się wierszy, poznawać legendy związane z naszym państwem,
 • definiować pojęcie – Polska i omawiać mapę Polski, ustalać położenie Polski w Europie - nazywać państwa sąsiadujące z naszym krajem,
 • rozmawiać na temat symboli narodowych (zwrócenie uwagi na kolory flagi, ich układ i omówienie jak ważna jest flaga, godło dla Polaków), śpiewać hymn państwowy podczas uroczystości z okazji Święta Niepodległości,
 • poznawać zabytki Warszawy, a także gromadzić ilustracje związane z historycznymi miejscami miasta, omawiać obiekty architektoniczne,
 • definiować pojęcie: stolica i poznamy historyczne stolice Polski,
 • określać znaczenie zwierząt w życiu człowieka, omawiać zwyczaje psów, rasy, zasady opieki i żywienia, poznamy nowe pojęcia, np. tresura, kaganiec, rasa, maltańczyk, bokser, bernardyn, chart polski, ogar polski, kundel,
 • układać i rysować historyjki obrazkowe (np. o przygodach psów) lub je pisać,
 • poznamy wybrane powiedzenia, np.: nie ma psa z kulawą nogą, pogoda pod psem, żyć jak pies z kotem, pies ogrodnika,
 • wspólnie planować działania,
 • omawiać utwory literackie, oraz prowadzić dyskusje na ich temat,
 • projektować i wykonywać różnorodne pomoce do zabaw teatralnych,
 • uczestniczyć w zabawach rozwijających twórcze myślenie,
 • uczestniczyć we wspólnych zabawach ruchowych, kształcąc orientację w przestrzeni i sprawność motoryczną oraz koordynację ruchową,
 • tworzyć prace plastyczne i nadawać im tytuły oraz opowiadać ich treść,
 • zgodnie współdziałać z innymi w różnych działaniach edukacyjnych, doskonaląc umiejętności w zakresie pamięci i percepcji wzrokowej i słuchowej,
 • poznawać obraz graficzny liter drukowanych i pisanych: „Ee, Ii, Kk", tworzyć i odczytywać sylaby i wyrazy,
 • samodzielnie wykonywać zadania edukacyjne, rozwijając pamięć i percepcję słuchową i wzrokową,
 • rozwijać myślenie logiczne, rozwiązując zadania matematyczne i logiczne,
 • odtwarzać, kontynuować i nazywać rytmy wieloelementowe stworzone z piktogramów, liter i prostych wyrazów,
 • układać z mozaiki geometrycznej różne obiekty,
 • odczytywać mapy i plany, a także tworzyć plan najbliższego otocznia przedszkola, rysować na kartce wzory według instrukcji słownej (rozwijanie orientacji na kartce papieru (góra – dół, strona prawa – strona lewa, górny prawy róg itd.)
 • poznawać obraz graficzny cyfry 4,
 • ilustrować za pomocą obrazków, ikon lub cyfr aspekt porządkowy liczby, np. wpisywać cyfry, których brakuje,
 • zapisywać lub układać z elementów proste działania arytmetyczne, opowiadania jako zadania z treścią,
 • śpiewać piosenki oraz interpretować ruchem ich treść,
 • prezentować i oceniać własne wytwory na forum grupy,
 • wyrażać emocje podczas różnorodnych działań plastycznych i teatralnych, rozwijać odporność emocjonalną podczas tworzenia i rozgrywania gier – ściganek do opowiadania,
 • ćwiczyć sprawność fizyczną podczas zabaw, ćwiczeń ruchowych i zajęć gimnastycznych,
 • doskonalić umiejętności związane z samoobsługą i czynnościami porządkowymi podczas codziennej aktywności.