Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne, listopad 2022

Tematy kompleksowe:

 • Jesteśmy Polakami
 • Pies przyjacielem człowieka
 • Czego się boimy?

Zadania wynikające z podstawy programowej wychowania przedszkolnego i realizowanego programu wychowania w przedszkolu

Będziemy:

 • rozwiązywać szyfrogramy, wykreślanki, krzyżówki i zagadki, poszukując odpowiedzi na ważne pytania,
 • prowadzić dyskusje na podstawie zebranych informacji,
 • słuchać i uczyć się wierszy, poznawać legendy związane z naszym państwem,
 • definiować pojęcie – Polska i omawiać mapę Polski, ustalać położenie Polski w Europie - nazywać państwa sąsiadujące z naszym krajem,
 • rozmawiać na temat symboli narodowych (zwrócenie uwagi na kolory flagi, ich układ i omówienie jak ważna jest flaga, godło dla Polaków), śpiewać hymn państwowy podczas uroczystości z okazji Święta Niepodległości,
 • poznawać zabytki Warszawy, a także gromadzić ilustracje związane z historycznymi miejscami miasta, omawiać obiekty architektoniczne,
 • definiować pojęcie: stolica i poznamy historyczne stolice Polski,
 • określać znaczenie zwierząt w życiu człowieka, omawiać zwyczaje psów, rasy, zasady opieki i żywienia, poznamy nowe pojęcia, np. tresura, kaganiec, rasa, maltańczyk, bokser, bernardyn, chart polski, ogar polski, kundel,
 • układać i rysować historyjki obrazkowe (np. o przygodach psów) lub je pisać,
 • poznamy wybrane powiedzenia, np.: nie ma psa z kulawą nogą, pogoda pod psem, żyć jak pies z kotem, pies ogrodnika,
 • wspólnie planować działania,
 • omawiać utwory literackie, oraz prowadzić dyskusje na ich temat,
 • projektować i wykonywać różnorodne pomoce do zabaw teatralnych,
 • uczestniczyć w zabawach rozwijających twórcze myślenie,
 • uczestniczyć we wspólnych zabawach ruchowych, kształcąc orientację w przestrzeni i sprawność motoryczną oraz koordynację ruchową,
 • tworzyć prace plastyczne i nadawać im tytuły oraz opowiadać ich treść,
 • zgodnie współdziałać z innymi w różnych działaniach edukacyjnych, doskonaląc umiejętności w zakresie pamięci i percepcji wzrokowej i słuchowej,
 • poznawać obraz graficzny liter drukowanych i pisanych: „Ee, Ii, Kk", tworzyć i odczytywać sylaby i wyrazy,
 • samodzielnie wykonywać zadania edukacyjne, rozwijając pamięć i percepcję słuchową i wzrokową,
 • rozwijać myślenie logiczne, rozwiązując zadania matematyczne i logiczne,
 • odtwarzać, kontynuować i nazywać rytmy wieloelementowe stworzone z piktogramów, liter i prostych wyrazów,
 • układać z mozaiki geometrycznej różne obiekty,
 • odczytywać mapy i plany, a także tworzyć plan najbliższego otocznia przedszkola, rysować na kartce wzory według instrukcji słownej (rozwijanie orientacji na kartce papieru (góra – dół, strona prawa – strona lewa, górny prawy róg itd.)
 • poznawać obraz graficzny cyfry 4,
 • ilustrować za pomocą obrazków, ikon lub cyfr aspekt porządkowy liczby, np. wpisywać cyfry, których brakuje,
 • zapisywać lub układać z elementów proste działania arytmetyczne, opowiadania jako zadania z treścią,
 • śpiewać piosenki oraz interpretować ruchem ich treść,
 • prezentować i oceniać własne wytwory na forum grupy,
 • wyrażać emocje podczas różnorodnych działań plastycznych i teatralnych, rozwijać odporność emocjonalną podczas tworzenia i rozgrywania gier – ściganek do opowiadania,
 • ćwiczyć sprawność fizyczną podczas zabaw, ćwiczeń ruchowych i zajęć gimnastycznych,
 • doskonalić umiejętności związane z samoobsługą i czynnościami porządkowymi podczas codziennej aktywności.