Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Zamierzenia wychowawczo - dydaktyczne, luty 2023

Tematy kompleksowe:

 • Muzyczne zabawy
 • W krainie bajek
 • Nasze ubrania

Zadania wynikające z Podstawy programowej wychowania przedszkolnego i realizowanego programu wychowania w przedszkolu

Uczymy się:

 • kodowania i dekodowania znaków, symboli,
 • zabaw rytmicznych i gry na instrumentach oraz tańca, a także śpiewać piosenki,
 • płynności ruchu, poczucia rytmu, reagowania na sygnały, wyczucia przestrzeni,
 • podczas zabaw i ćwiczeń rozwijających percepcję i pamięć wzrokową i słuchową,
 • tworzyć zbiory elementów na postawie wybranej cechy: koloru lub/i wielkości, przeliczać elementy w zbiorach, porównywać liczebność, przeliczać o ile jest więcej, o ile jest mniej,
 • konstruować gry planszowe,
 • ilustrować za pomocą obrazków, ikon lub cyfr aspekt porządkowy liczby, np. wpisywać cyfry, których brakuje i poznajemy obraz graficzny cyfr: 9, 10,
 • zapisywać lub układać z elementów proste działania arytmetyczne, opowiadania jako zadania z treścią,
 • wykonywać ćwiczenia grafomotoryczne typu: kalkowanie, ćwiczenia ruchowo - graficzne, ćwiczenia płynności ruchów poprzez kreślenie elementów literopodobnych itp.,
 • tworzyć zagadki pantomimiczne i muzyczne w oparciu o treść bajki,
 • rozwiązywać zagadki dźwiękowe, np. rozpoznawać głosy zwierząt,
 • logicznego myślenia, rozwiązując zagadki związane z literaturą dziecięcą, tematyką przyrodniczą,
 • wyrażać swoje zdanie na określony temat i słuchać z uwagą innych osób,
 • opisywać własne odczucia,
 • rozróżniać dobro od zła, podając przykłady właściwego oraz niewłaściwego zachowania,
 • uważnie słuchać opisu słownego i łączyć go z treścią obrazka,
 • definiować pojęcia, dotyczące otaczającego świata i zjawisk w nim występujących,
 • tworzyć historyjki i dostrzegać związki przyczynowo skutkowe, sporządzać rysunkowe notatki, przewidywać zakończenie historyjek,
 • tworzyć własne książki (układanie fabuły, formułowanie podpisów do obrazków),
 • tworzyć i odczytywać sylaby i wyrazy, zdania oraz kreślić litery: B, N (litery drukowane i pisane),
 • dzielić wyrazy na sylaby i określać liczbę sylab w wyrazie, wyrazów w zdaniu,
 • dokonywać syntezy słyszanego wyrazu wypowiadanego sylabami, głoskami,
 • wyodrębniać głoski w nagłosie, wygłosie, a w śródgłosie – w wyrazach czystych fonetycznie, np. wyszukiwać na obrazkach te, których nazwy zaczynają się podaną głoską (uwaga! na początku wysłuchujemy samogłoski w nagłosie i spółgłoski – w wygłosie),
 • wierszy i interpretowania ich treści z wykorzystaniem samodzielnie przygotowanych sylwet,
 • myślenia kreatywnego, tworząc analogie i metafory oraz dokonując transformacji różnych elementów,
 • dostrzegać różnice między dwoma obrazkami różniącymi się drobnymi elementami,
 • tworzyć prace, wykorzystując różne techniki plastyczne,
 • grać na wybranym instrumencie w grupie i indywidualnie, identyfikować takie same dźwięki,
 • dbania o nasz księgozbiór grupowy, naprawiając zniszczone książki, porządkując codziennie kącik czytelniczy,
 • orientacji przestrzennej i wykonujemy ćwiczenia usprawniające lateralizację,
 • szybkości, skoczności, zwinności i zręczności podczas zabaw ruchowych i ćwiczeń gimnastycznych,
 • samodzielnie lub zespołowo rozwiązywać zadania o zróżnicowanym stopniu trudności,
 • zgodnie współdziałać z innymi w różnych działaniach edukacyjnych,podczas zabaw teatralnych, plastycznych i badawczych,
 • oceniać swoje zachowanie w kontekście podjętych czynności i zadań oraz przyjętych norm grupowych.