Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne, marzec 2023

Zadania wynikające z podstawy programowej wychowania przedszkolnego i realizowanego programu wychowania w przedszkolu

Dziecko:

 • określa i opisuje charakterystyczne dla danej pory roku zjawiska atmosferyczne,
 • rozumie prognozę pogody i ubiera się adekwatnie do pogody,
 • obserwuje przyrodę i dostrzega zachodzące w niej zmiany, robi notatki,
 • prowadzi obserwacje chmur i poznaje ich nazwy,
 • doskonali umiejętność definiowania znanych pojęć dotyczących otaczającego świata i zjawisk w nim występujących (przyrodniczych i społecznych),
 • poznaje przysłowia o marcu, dokonuje prób interpretacji przysłów, znanych powiedzeń,
 • interpretuje ruchem treść przysłów i znanych powiedzeń,
 • układa zagadki pantomimiczne i słowne oraz prezentuje je na forum grupy,
 • słucha utworów muzyki poważnej i tworzy improwizacje melodyczne i wokalne na temat: „Muzyczne rozmowy o marcowej pogodzie”,
 • analizuje, jakie warunki są potrzebne do wzrostu rośliny, obserwuje wzrost rośliny, np. dokonuje prostego pomiaru jej wysokości, próbuje dokumentować zmiany we wzroście rośliny,
 • rozwija zainteresowania pracami hodowlanymi: sianiem, sadzeniem, rozsadzaniem kwiatów,
 • posiada wiedzę na temat budowy kielicha kwiatowego o kolejne elementy: pręciki, słupki, kielich,
 • rozumie wartości i znaczenia pracy ogrodnika,
 • gromadzi w kąciku przyrody nasiona i cebule kwiatów i warzyw, prowadzi hodowlę ziół,
 • potrafi posługiwać się lupą, lornetką,
 • próbuje samodzielnie formułować wnioski ze swoich doświadczeń,
 • wie, jak może zweryfikować swoją wiedzę (poprzez wykorzystanie atlasów, przewodników przyrodniczych, przez doświadczenia i obserwację),
 • poznaje różne gatunki dinozaurów, ich sposób poruszania się, odżywiania, cechy charakterystyczne,
 • wzbogaca słownictwo w nowe wyrazy: paleontolog, wykopaliska, skrzypy, paprocie,
 • poznaje zawód paleontologa i charakter jego pracy,
 • rozwija swój intelekt i odporność emocjonalną podczas rozgrywania gier planszowych,
 • z uwagą słucha tekstu i odpowiada na pytania,
 • pełni rolę przewodnika i korzysta ze wsparcia kolegi,
 • współdziała z innymi przy wykonaniu wspólnego zadania,
 • zbiera informacje o prehistorycznych zwierzętach,
 • wykorzystuje różnorodne źródła wiedzy w celu pogłębienia wiadomości o świecie niedostępnym bezpośredniej obserwacji,
 • prowadzi eksperymenty i formułuje wnioski,
 • potrafi określić swoje odczucia,
 • ćwiczy umiejętność wyciszania się,
 • dostrzega charakterystyczne cechy przedmiotów, osób, zwierząt i innych obiektów oraz stara się je opisywać, używając poprawnych form związków wyrazowych – przymiotnika z rzeczownikiem,
 • aktywnie uczestniczy w zabawach opartych na wrażeniach słuchowych, słuchowo-wzrokowych i ruchowych,
 • potrafi wypowiadać się na tematy wynikające z rożnych sytuacji zadaniowych i naturalnych w kontaktach z dorosłymi i rówieśnikami,
 • stara się samodzielnie formułować pytania i zdania, w tym zdania złożone, na określony temat,
 • udziela odpowiedzi na pytania dotyczące zainteresowań, ulubionych zajęć,
 • współtworzy opowiadania, dłuższe wypowiedzi i próbuje tworzyć zakończenia do wysłuchanych utworów literackich czy ułożonych historyjek obrazkowych,
 • słucha ze zrozumieniem tekstów literatury i potrafi odróżnić elementy fikcji od rzeczywistości ,
 • doskonali spostrzegawczość oraz koordynację wzrokowo -ruchową ,
 • liczy w szerokim zakresie i wsłuchuje się w brzmienie liczebników, by dostrzec rytm dziesiątkowy,
 • przelicza elementy zbioru, segreguje według wskazanych cech,
 • uczestniczy w sytuacjach zabawowych, które wymagają od niego sprawnego rachowania: liczenia, dodawania, odejmowania, wymiany według podanych umów, a także rozdzielania i rozdawania,
 • rozwija myślenie logiczne, rozwiązując zadania matematyczne i logiczne,
 • odtwarza, kontynuuje i nazywa rytmy wieloelementowe stworzone z piktogramów, liter i prostych wyrazów,
 • układa z mozaiki geometrycznej różne obiekty,
 • rysuje na kartce wzory według instrukcji słownej (rozwijanie orientacji na kartce papieru: góra – dół, strona prawa – strona lewa, górny prawy róg itd.),
 • czyta wyrazy i zdania,
 • wskazuje głoski w wyrazie,
 • tworzy książeczki obrazkowo-wyrazowe,
 • układa wyrazy z rozsypanki literowej, zdania z rozsypanki wyrazowej,
 • poznaje obraz graficzny liter drukowanych i pisanych: G, W, C, Ł,
 • posługuje się piktogramami i tworzy własne symbole,
 • wykonuje ćwiczenia grafomotoryczne, kreśli litery pisane,
 • rozwija wyobraźnię i fantazję oraz kreatywność w zabawach twórczych ,
 • doskonali umiejętności taneczne w grupowych zabawach rytmicznych i tanecznych: reaguje na zmiany tempa i dynamiki utworu, dostosowując formę ruchu, naśladuje i odtwarza podstawowe kroki taneczne, np. krok dosuwany, przytup, naprzemienne wysuwanie stop do przodu,
 • samodzielnie i w grupie śpiewa poznane piosenki,
 • stara się tworzyć prace, wykorzystując rożne techniki plastyczne,
 • prezentuje i ocenia własne wytwory na forum grupy,
 • wyraża emocje podczas różnorodnych działań plastycznych i teatralnych, rozwija odporność emocjonalną podczas tworzenia i rozgrywania gier,
 • ćwiczy sprawność fizyczną podczas zabaw, ćwiczeń ruchowych i zajęć gimnastycznych,
 • współdziała z innymi w różnego rodzaju grach, zabawach i ćwiczeniach ruchowych.