KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka, do klauzuli informacyjnej masz dostęp w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

Zamierzenia wychowawczo - dydaktyczne na luty

Krąg tematyczny: „ W świecie sztuki – warszawskie muzea”

 • Rozwijanie motoryki małej.
 • Dostrzeganie emocjonalnej wartości otoczenia przyrodniczego jako źródła satysfakcji estetycznej.
 • Respektowanie norm społecznych, przestrzegania zasad w czasie zabaw i gier grupowych.
 • Odpowiadanie pełnym zdaniem na pytania, rozwiązywanie zagadek.
 • Odczytywanie treści obrazów, wyodrębnianie i nazywanie ich elementów, wyjaśnienie ich znaczenia i przesłania.
 • Wyrażanie ekspresji twórczej podczas czynności konstrukcyjnych i zabaw.
 • Określanie kierunków i położenia przedmiotów w stosunku do własnej osoby oraz do innych przedmiotów.
 • Posługiwanie się liczebnikami głównymi i porządkowymi w zakresie 1-10, a nawet dalej.
 • Wyjaśnianie czym zajmuje się osoba wykonująca dany zawód.

 

Krąg tematyczny: „ Co to znaczy być dobrym?”

 • wdrażanie do poprawnego wykonywania ćwiczeń gimnastycznych
 • doskonalenie umiejętności rozpoznawania, nazywania oraz rozumienia emocji i uczuć własnych i innych ludzi
 • budowanie pozytywnych relacji rówieśniczych w zabawie i podczas pracy w  grupach (umiejętność czekania, w tym czekania na swoją kolej, umiejętność wygrywania i przegrywania)
 • doskonalenie umiejętności stosowania zwrotów grzecznościowych wobec kolegów, koleżanek i dorosłych w różnych sytuacjach
 • wyszukiwanie wyrazów rozpoczynających się wskazaną literą
 • rozwijanie umiejętności wypowiadania się na dany temat
 • poznanie obrazu graficznego głoski „s” – litery „s”, „S”
 • rozwijanie umiejętności dostrzegania powtarzających się rytmów i ich kontynuowanie
 • dodawanie i odejmowanie na konkretach (bez wprowadzenia pojęć)

 

Krąg tematyczny: „ Kto mieszka zimą w lesie?”

 • rozwijanie sprawności motorycznej w zakresie szybkości, skoczności, zręczności i zwinności.
 • Wdrażanie do stosowania chwytu pisarskiego podczas rysowania, kreślenia i prób pisania.
 • Ocenianie swojego zachowania w kontekście podjętych czynności i zadań oraz przyjętych norm grupowych.
 • Podejmowanie samodzielnej aktywności poznawczej.
 • Znajomość zwierząt mieszkających w lesie.
 • Wprowadzenie do słownika dzieci pojęć: paśnik, leśniczy.

 

Krąg tematyczny: „ Kiedy żyły dinozaury”

 • aktywne uczestnictwo w zabawach muzyczno – ruchowych.
 • Kształtowanie poczucia własnej wartości, określanie swoich mocnych stron, zainteresowań.
 • Komunikowanie się z dziećmi i osobami dorosłymi z wykorzystaniem komunikatów werbalnych i pozawerbalnych.
 • Budzenie zainteresowania nie tylko otaczającym światem, ale i jego prehistorią.
 • Wykorzystywanie i tworzenie okazji do pogłębiania wiedzy n/t dinozaurów.
 • Rozszerzanie zasobu słownictwa dotyczącego treści niedostępnych bezpośredniej obserwacji.
 • Posługiwanie się pojęciami dotyczącymi następstwa czasu.
 • Rozwijanie naturalnej kreatywności dziecka w różnych formach aktywności.