KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka, do klauzuli informacyjnej masz dostęp w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

Zamierzenia wychowawczo - dydaktyczne na październik

KRĄG TEMATYCZNY: „ Idzie lasem Pani Jesień”

 • aktywne uczestnictwo w zabawach rytmicznych, ruchowych i muzycznych ,
 • doskonalenie umiejętności rozpoznawania, nazywania oraz rozumienia emocji i uczuć własnych i innych ludzi,
 • budowanie pozytywnych relacji rówieśniczych – wyrażanie potrzeb własnych, zauważanie potrzeb innych,
 • doskonalenie umiejętności posługiwania się językiem polskim (poprawne wymawianie głosek),
 • rozróżnianie głoski „a” w nagłosie i wygłosie
 • poznanie obrazu graficznego głoski „a” – litery „A”, „a”
 • poznanie obrazu graficznego liczby „2”
 • wdrażanie do posługiwania się pojęciami dotyczącymi cech charakterystycznych dla pór roku
 • rozwijanie naturalnej kreatywności dziecka w różnych formach aktywności

 

KRĄG TEMATYCZNY: „ Odloty ptaków”

 • wdrażanie do utrzymania prawidłowej pozycji ciała w różnych sytuacjach
 • wdrażanie do sprawnego i bezpiecznego posługiwania się nożyczkami
 • wdrażanie do respektowania cudzych emocji
 • doskonalenie umiejętności stosowania zwrotów grzecznościowych wobec koleżanek, kolegów i dorosłych w różnych sytuacjach
 • rozbudzanie zainteresowania zmianami zachodzącymi w przyrodzie
 • rozpoznawanie i nazywanie ptaków odlatujących na zimę do ciepłych krajów.

 

KRĄG TEMATYCZNY: „ Co nam daje jesień?”

 • wdrażanie do poprawnego wykonywania ćwiczeń gimnastycznych,
 • wdrażanie do używania chwytu pisarskiego podczas rysowania i kolorowania
 • doskonalenie umiejętności rozpoznawania, nazywania oraz rozumienia emocji i uczuć własnych i innych ludzi
 • budowanie pozytywnych relacji rówieśniczych w zabawie i podczas pracy w grupach (umiejętność czekania, w tym czekania na swoją kolej, umiejętność wygrywania i przegrywania)
 • wdrażanie do posługiwania się pojęciami dotyczącymi zjawisk przyrodniczych
 • rozwijanie naturalnej kreatywności dziecka w różnych formach aktywności
 • doskonalenie umiejętności posługiwania się językiem polskim (poprawne wymawianie głosek)
 • poznanie obrazu graficznego głoski „e” – litery „E”, „e”
 • usprawnianie funkcji słuchowej i wzrokowej (rozpoznawanie liter „e”, „E” wśród innych liter, rozróżnianie głoski „e” w nagłosie i wygłosie)
 • poznanie obrazu graficznego liczby „3”.

KRĄG TEMATYCZNY: „ Królewska Warszawa”

 • wdrażanie do porozumiewania się za pomocą komunikacji werbalnej i niewerbalnej
 • rozwijanie umiejętności wypowiadania się na dany temat
 • kształtowanie umiejętności określania kierunków (prawa, lewa) oraz położenia (obok, przed, za, między, nad, pod)
 • poznanie obrazu graficznego głoski „i” – litery „I”, „i”
 • poznanie obrazu graficznego liczby „4”
 • poznawanie wybranych obiektów i pomników Starówki
 • wizyta na Zamku Królewskim – lekcja muzealna
 • poznanie legendy o Bazyliszku

 

KRĄG TEMATYCZNY: „ Niezwykły rytm przyrody”

 • aktywne uczestnictwo w zabawach ruchowych i ćwiczeniach porannych
 • kształtowanie umiejętności panowania nad emocjami
 • wdrażanie do respektowania praw i obowiązków swoich i innych osób
 • rozwijanie umiejętności wypowiadania się na dany temat
 • poznanie obrazu graficznego głoski „m” – litery „M”, „m”
 • rozwijanie umiejętności dostrzegania rytmu i stałego następstwa dni i nocy, pór roku
 • poznanie obrazu graficznego liczby „5”
 • rozwijanie naturalnej kreatywności dziecka w różnych formach aktywności.