Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne, styczeń 2023

Tematy kompleksowe  realizowane w styczniu:

 • Nowy Rok
 • Dla babci i dziadka
 • Bal w przedszkolu

Zadania wynikające z Podstawy programowej wychowania przedszkolnego i realizowanego programu wychowania w przedszkolu

Proponowane aktywności służą nabywaniu wiedzy i umiejętności przez dziecko, które:

 • bierze udział w działaniach grupowych organizowanych przez nauczyciela, pracuje w parze oraz zespole,
 • aktywnie bierze udział w przygotowaniach do uroczystości dla najbliższych,
 • ćwiczy sprawność fizyczną podczas zabaw, ćwiczeń ruchowych i zajęć gimnastycznych,
 • rozwija i doskonali podstawowe cechy motoryczne siłę, szybkość, wytrzymałość i koordynację ruchową,
 • zna nazwy miesięcy, dni tygodnia, stara się je wymieniać w kolejności,
 • rozumie rytmiczną organizację czasu: pory roku, miesiące, dni tygodnia,
 • uczy się przekładać rytm na rożne formy aktywności i reprezentacji,
 • ustala wynik dodawania i odejmowania w zakresie dostępnym dziecku (w sytuacjach zadaniowych i zabawowych (w razie potrzeby korzysta z pomocy nauczyciela), manipuluje liczmanami lub palcami, stosuje zasadę przeliczania przedmiotów po każdej zmianie, liczy przedmioty w zakresie stosownym do swoich możliwości,
 • poznaje obraz graficzny cyfry - 6, 7,
 • potrafi ilustrować za pomocą obrazków, ikon lub cyfr aspekt porządkowy liczby, np. wpisywać cyfry, których brakuje,
 • zapisuje lub układa z elementów proste działania arytmetyczne, opowiadania jako zadania z treścią,
 • aktywnie włącza się w zabawy wykorzystujące gry planszowe rozwijające myślenie matematyczne, tworzy gry planszowe,
 • włącza się aktywnie w zabawy związane z konstruowaniem (z rożnych materiałów), tworzeniem kompozycji, mozaik i rożnych obrazków z poznanych płaskich figur geometrycznych i brył,
 • aktywnie uczestniczy w zabawach opartych na wrażeniach słuchowych, słuchowo-wzrokowych i ruchowych: odtwarza usłyszane dźwięki mowy ludzi, melodie, śpiew, łączy dźwięk z obrazkiem, lokalizuje źródło dźwięku, stara się zapamiętać i odtworzyć proste sekwencje dźwięków,
 • stara się naśladować i odtwarzać, na miarę swoich możliwości, ćwiczenia artykulacyjne wspierające i utrwalające prawidłową wymowę głosek,
 • stale wzbogaca swój słownik czynny o wyrazy z rożnych obszarów tematycznych oraz o wyrazy bliskoznaczne,
 • posługuje się mową w sposób poprawny, zrozumiały, sprawny w rożnych sytuacjach zabawowych, zadaniowych i codziennych,
 • doskonali umiejętność definiowania znanych pojęć dotyczących otaczającego świata i zjawisk w nim występujących,
 • czyta wyrazy związane z najbliższym otoczeniem,
 • zna obraz graficzny liter drukowanych i pisanych: „R, B”, tworzy i odczytuje sylaby i wyrazy, zdania,
 • wyszukuje wśród innych liter konkretną wskazaną przez nauczyciela, zaznacza wskazaną literę wśród innych liter napisanych rożnymi czcionkami,
 • dostrzega różnice między dwoma obrazkami różniącymi się drobnymi elementami,
 • identyfikuje takie same dźwięki,
 • dzieli wyrazy na sylaby określa liczbę sylab w wyrazie,
 • dokonuje syntezy słyszanego wyrazu wypowiadanego sylabami, głoskami,
 • wyodrębnia głoski w nagłosie, wygłosie, a w śródgłosie – w wyrazach czystych fonetycznie, np. wyszukuje na obrazkach te, których nazwy zaczynają się podaną głoską (uwaga! na początku wysłuchujemy samogłoski w nagłosie i spółgłoski – w wygłosie),
 • tworzy książkę obrazkową, czyta wykonaną książkę, dopasowuje podpisy do obrazków,
 • doskonali nacisk i napięcie dłoni, płynność i dokładność ruchu, sprawność w zakresie koordynacji wzrokowo-ruchowej,
 • uczy się wyrażać swoje myśli, wrażenia, odczucia w sposób niewerbalny, np. w zabawach z elementami pantomimy, z wykorzystaniem umownych symboli wizualnych i gestów,
 • stara się zapamiętać i śpiewa indywidualnie, w grupie poznane piosenki, rozpoznaje piosenki na podstawie fragmentów melodii,
 • naśladuje i odtwarza rytm, melodię, tempo piosenki, włącza naturalne efekty dźwiękowe (klaszcze, tupie, stuka) oraz elementy rytmicznego ruchu (podskakuje, wykonuje obroty itp.),
 • poznaje kolejne instrumenty perkusyjne, umie zagrać na wybranym instrumencie w grupie i indywidualni,
 • stara się tworzyć prace, wykorzystując różne techniki plastyczne.