Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne, styczeń 2023

Tematy kompleksowe  realizowane w styczniu:

 • Nowy Rok
 • Dla babci i dziadka
 • Bal w przedszkolu

Zadania wynikające z Podstawy programowej wychowania przedszkolnego i realizowanego programu wychowania w przedszkolu

Proponowane aktywności służą nabywaniu wiedzy i umiejętności przez dziecko, które:

 • bierze udział w działaniach grupowych organizowanych przez nauczyciela, pracuje w parze oraz zespole,
 • aktywnie bierze udział w przygotowaniach do uroczystości dla najbliższych,
 • ćwiczy sprawność fizyczną podczas zabaw, ćwiczeń ruchowych i zajęć gimnastycznych,
 • rozwija i doskonali podstawowe cechy motoryczne siłę, szybkość, wytrzymałość i koordynację ruchową,
 • zna nazwy miesięcy, dni tygodnia, stara się je wymieniać w kolejności,
 • rozumie rytmiczną organizację czasu: pory roku, miesiące, dni tygodnia,
 • uczy się przekładać rytm na rożne formy aktywności i reprezentacji,
 • ustala wynik dodawania i odejmowania w zakresie dostępnym dziecku (w sytuacjach zadaniowych i zabawowych (w razie potrzeby korzysta z pomocy nauczyciela), manipuluje liczmanami lub palcami, stosuje zasadę przeliczania przedmiotów po każdej zmianie, liczy przedmioty w zakresie stosownym do swoich możliwości,
 • poznaje obraz graficzny cyfry - 6, 7,
 • potrafi ilustrować za pomocą obrazków, ikon lub cyfr aspekt porządkowy liczby, np. wpisywać cyfry, których brakuje,
 • zapisuje lub układa z elementów proste działania arytmetyczne, opowiadania jako zadania z treścią,
 • aktywnie włącza się w zabawy wykorzystujące gry planszowe rozwijające myślenie matematyczne, tworzy gry planszowe,
 • włącza się aktywnie w zabawy związane z konstruowaniem (z rożnych materiałów), tworzeniem kompozycji, mozaik i rożnych obrazków z poznanych płaskich figur geometrycznych i brył,
 • aktywnie uczestniczy w zabawach opartych na wrażeniach słuchowych, słuchowo-wzrokowych i ruchowych: odtwarza usłyszane dźwięki mowy ludzi, melodie, śpiew, łączy dźwięk z obrazkiem, lokalizuje źródło dźwięku, stara się zapamiętać i odtworzyć proste sekwencje dźwięków,
 • stara się naśladować i odtwarzać, na miarę swoich możliwości, ćwiczenia artykulacyjne wspierające i utrwalające prawidłową wymowę głosek,
 • stale wzbogaca swój słownik czynny o wyrazy z rożnych obszarów tematycznych oraz o wyrazy bliskoznaczne,
 • posługuje się mową w sposób poprawny, zrozumiały, sprawny w rożnych sytuacjach zabawowych, zadaniowych i codziennych,
 • doskonali umiejętność definiowania znanych pojęć dotyczących otaczającego świata i zjawisk w nim występujących,
 • czyta wyrazy związane z najbliższym otoczeniem,
 • zna obraz graficzny liter drukowanych i pisanych: „R, B”, tworzy i odczytuje sylaby i wyrazy, zdania,
 • wyszukuje wśród innych liter konkretną wskazaną przez nauczyciela, zaznacza wskazaną literę wśród innych liter napisanych rożnymi czcionkami,
 • dostrzega różnice między dwoma obrazkami różniącymi się drobnymi elementami,
 • identyfikuje takie same dźwięki,
 • dzieli wyrazy na sylaby określa liczbę sylab w wyrazie,
 • dokonuje syntezy słyszanego wyrazu wypowiadanego sylabami, głoskami,
 • wyodrębnia głoski w nagłosie, wygłosie, a w śródgłosie – w wyrazach czystych fonetycznie, np. wyszukuje na obrazkach te, których nazwy zaczynają się podaną głoską (uwaga! na początku wysłuchujemy samogłoski w nagłosie i spółgłoski – w wygłosie),
 • tworzy książkę obrazkową, czyta wykonaną książkę, dopasowuje podpisy do obrazków,
 • doskonali nacisk i napięcie dłoni, płynność i dokładność ruchu, sprawność w zakresie koordynacji wzrokowo-ruchowej,
 • uczy się wyrażać swoje myśli, wrażenia, odczucia w sposób niewerbalny, np. w zabawach z elementami pantomimy, z wykorzystaniem umownych symboli wizualnych i gestów,
 • stara się zapamiętać i śpiewa indywidualnie, w grupie poznane piosenki, rozpoznaje piosenki na podstawie fragmentów melodii,
 • naśladuje i odtwarza rytm, melodię, tempo piosenki, włącza naturalne efekty dźwiękowe (klaszcze, tupie, stuka) oraz elementy rytmicznego ruchu (podskakuje, wykonuje obroty itp.),
 • poznaje kolejne instrumenty perkusyjne, umie zagrać na wybranym instrumencie w grupie i indywidualni,
 • stara się tworzyć prace, wykorzystując różne techniki plastyczne.