Przedszkole Nr 129
“Raj na Skarpie”
w Warszawie

Rada Rodziców

PREZYDIUM RADY RODZICÓW

Przewodniczący Rady Rodziców Przedszkola nr 129 - Jan

Zastępca Przewodniczącego Rady -

Ogólna piecza nad operacjami finansowymi oddziałów -

Sekretarz -

 

Regulamin Rady Rodziców