Przedszkole Nr 129
“Raj na Skarpie”
w Warszawie

Rada Rodziców

PREZYDIUM RADY RODZICÓW

Przewodniczący Rady Rodziców Przedszkola nr 129 - Jan Bartold

Zastępca Przewodniczącego Rady - Małgorzata Boczkowska

Ogólna piecza nad operacjami finansowymi oddziałów - Marta Wróblewska

Sekretarz - Monika Hebda

Regulamin Rady Rodziców