Przedszkole Nr 129
“Raj na Skarpie”
w Warszawie

Zajęcia dodatkowe

W roku szkolnym 2017/2018 realizowane są następujące zajęcia dodatkowe:

rytmika i j. angielski - w ramach realizacji treści podstawy programowej.

Zajęcia muzyczno – rytmiczne - wtorek , piątek - godz. 13-14.30

Muzyka odgrywa ważną rolę we wszechstronnym rozwoju dziecka, a wiek przedszkolny to najlepszy czas na rozpoczęcie edukacji muzycznej. Zaleca się głównie: ruch przy muzyce, śpiew, grę na instrumentach, słuchanie oraz tworzenie muzyki.

Zajęcia j. angielskiego

- codziennie po godzinach realizacji treści podstawy programowej przedszkola