Przedszkole Nr 129
“Raj na Skarpie”
w Warszawie

Zamierzenia wychowawczo - dydaktyczne na listopad

Temat (tydzień I) - "Nasza Ojczyzna"

 • Kształtowanie szacunku dla własnego państwa oraz poczucia tożsamości narodowej
 • Rozwijanie zainteresowań Symbolami Narodowymi
 • Kształtowanie postaw patriotycznych

Temat (tydzień II) - "Moja rodzina"

 • Pogłębianie pozytywnych więzi rodzinnych
 • Kształtowanie postawy szacunku wobec osób starszych
 • Kształtowanie umiejętności wypowiadania się na temat swojej rodziny

Temat (tydzień III) - "Jesienna pogoda"

 • Dostrzeganie i podawanie nazw zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla późnej jesieni;
 • Dostrzeganie kształtów i kolorów chmur; rozwijanie wyobraźni
 • Rozwijanie spostrzegawczości i zmysłu obserwacji poprzez wskazywanie charakterystycznych cech pory roku/pogody

Temat (tydzień IV) - "Zimno, coraz zimniej"

 • Wzbogacanie wiedzy przyrodniczej (zimowe mieszkania zwierząt)
 • Poszerzenie wiedzy przyrodniczej (zwierzęta zasypiające na zimę)
 • Rozpoznawanie i podawanie nazw zwierząt futerkowych
 • Poznanie zasad odpowiedzialnego dokarmiania zwierząt