Przedszkole Nr 129
“Raj na Skarpie”
w Warszawie

Zamierzenia wychowawczo - dydaktyczne na kwiecień

TEMAT TYGODNIOWY: Ptaki wiosną. (01-05.04)

 • Budzenie zainteresowania przyrodą.
 • Wzbogacanie wiadomości na temat wybranych gatunków ptaków w okresie wiosny.
 • Rozwijanie słuchu fonematycznego.
 • Rozwijanie myślenia matematycznego; nabywanie umiejętności prawidłowego liczenia i porównywania ilości.

TEMAT TYGODNIOWY: Przygotowania do świąt wielkanocnych. (08-12.04)

 • Rozbudzanie przywiązania i kultywowania tradycji związanych ze świętami wielkanocnymi.
 • Rozwijanie umiejętności uważnego słuchania i formułowania poprawnych wypowiedzi.
 • Rozwijanie myślenia logicznego poprzez sensowne zestawianie trzech i więcej obrazków (historyjki obrazkowe).
 • Doskonalenie sprawności manualnej podczas ozdabiania jaj.

TEMAT TYGODNIOWY: W krainie muzyki. (15-19.04)

 • Wzbogacenie słownictwa o nazwy instrumentów oraz przymiotniki opisujące ich cechy.
 • Rozwijanie kreatywności dzieci podczas tworzenia własnych instrumentów muzycznych z codziennych przedmiotów.
 • Rozwijanie umiejętności współpracy i współdziałania.
 • Kształtowanie u dzieci postaw prozdrowotnych, budowanie wiedzy dzieci na temat budowy aparatu słuchowego człowieka.

TEMAT TYGODNIOWY: Japonia - kraj kwitnącej wiśni. (23-30.04)

 • Przybliżanie dzieciom kultury i tradycji Japonii.
 • Posługiwanie się zwrotami grzecznościowymi w języku japońskim.
 • Wykorzystanie techniki origami w pracach plastycznych.
 • Przygotowywanie i degustowanie ciekawostek kulinarnych z Japonii.