Przedszkole Nr 129
“Raj na Skarpie”
w Warszawie

Zamierzenia wychowawczo - dydaktyczne na listopad

TEMAT TYGODNIOWY: „ Polska moja Ojczyzna”

 • Poznanie symboli narodowych – flaga, godło, hymn.
 • Rozwijanie poczucia przynależności narodowej – podanie nazwy kraju, stolicy Polski, określanie siebie „ Jestem Polakiem”
 • Nabywanie wiedzy o wybranych miastach Polski: Warszawa, Kraków.
 • Wskazywanie Polski na mapie świata.

TEMAT TYGODNIOWY: „ Hula, psoci, hałasuje to jesienny wiatr figluje”

 • Rozpoznawanie różnych zjawisk atmosferycznych i nazywanie ich.
 • Odczuwanie siły wiatru i określanie jej słownie: wietrzyk, lekki wiaterek, silny wiatr.
 • Prowadzenie doświadczeń mających na celu wywołanie wiatru.

TEMAT TYGODNIOWY: „ W krainie Figurolandii”

 • Rozpoznawanie i nazywanie figur geometrycznych.
 • Rozwijanie umiejętności pracy w zespole.
 • Rozwijanie umiejętności pracy wg instrukcji.
 • Wdrażanie dzieci do uważnego słuchania i skupiania się na wykonywanych czynnościach.
 • Rozbudzanie wyobraźni.

TEMAT TYGODNIOWY: „ Jesienna szaruga”

 • Rozpoznawanie zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla późnej jesieni ( mgła, wiatr, deszcz, mżawka, szybkie opadanie liści, szyki zmrok, szary, smutny krajobraz),
 • Posługiwanie się większym zasobem słów dotyczących poznawanego otoczenia przyrodniczego,
 • Prawidłowe oddychanie podczas śpiewania piosenek, mówienia wierszy i swobodnych wypowiedzi,
 • Dobieranie ilustracji do określonego tematu,
 • Udział w różnych zabawach dydaktycznych,
 • Używanie określeń: przedtem, teraz, potem.