Przedszkole Nr 129
“Raj na Skarpie”
w Warszawie

Co będziemy robić w najbliższych dniach listopada?

W najbliższych dniach w grupie „Odkrywcy” będzie realizowany temat: Nasz kraj.

Będziemy:

 • definiować pojęcia i posługiwać się nimi: kraj ojczysty, wojsko polskie, mundur wojskowy, sławni Polacy, astronom, malarz, wirtuoz,
 • omawiać mapę Polski i odczytywać globalnie wyrazy, np. Polska, Wisła, Bałtyk, Warszawa, Kraków, Gniezno,
 • wspólnie planować działania,
 • słuchać utworów muzyki klasycznej oraz piosenek wojskowych,
 • zgodnie współdziałać z innymi w różnych działaniach edukacyjnych,
 • uczestniczyć we wspólnych zabawach ruchowych,
 • wyszukiwać informacje korzystając z dostępnych źródeł,
 • omawiać utwory literackie, dzieła malarskie i odkrycia naukowe oraz prowadzić dyskusje na ich temat,
 • wypowiadać się, dzieląc się wiedzą i doświadczeniami na forum grupy,
 • samodzielnie wykonywać zadania edukacyjne, rozwijając pamięć i percepcję słuchową i wzrokową,
 • rozwijać myślenie logiczne, rozwiązując zadania matematyczne i logiczne, określać wartości logiczne zdań /prawda-fałsz/ ,
 • prezentować i oceniać własne wytwory na forum grupy,
 • wyrażać emocje podczas różnorodnych działań plastycznych i ruchowych.