Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Zamierzenia wychowawcze-dydaktyczne na wrzesień

 • Posługiwanie się imionami kolegów. 
 • Rozwijanie sprawności fizycznej.
 • Aktywne uczestniczenie w zabawach z grupą.
 • Kształtowanie umiejętności współpracy w zabawie.
 • Stosowanie się do umów i reguł w zabawach.
 • Rozwijanie sprawności grafomotorycznej.
 • Przestrzeganie zasad bezpiecznej zabawy na świeżym powietrzu.
 • Posługiwanie się pojęciami oznaczającymi nastrój i emocje.
 • Kształtowanie umiejętności określania nastroju na podstawie mimiki i mowy ciała.
 • Kształtowanie umiejętności dokonywania oceny sytuacji i zachowania.
 • Kształtowanie percepcji słuchowej – wyróżnianie i przeliczanie wyrazów i sylab w zdaniu.
 • Kształtowanie myślenia logicznego.
 • Przygotowanie dzieci do posługiwania się pojęciami dotyczącymi wielkości.
 • Rozwijanie ekspresji twórczej.
 • Rozwijanie umiejętności językowych –poprawne wypowiadanie się pod względem logicznym i gramatycznym. Kształtowanie słownika dzieci.
 • Rozpoznawanie i nazywanie elementów na podstawie definicji – rozwiązywanie zagadek.
 • Rozwijanie zainteresowania czytaniem.
 • Rozwijanie spostrzegawczości – uzupełnianie brakujących elementów w rysunku.
 • Kształtowanie nawyku odkładania zabawek na miejsce.
 • Przygotowanie dzieci do rozpoznawania i nazywania zmysłów. Rozwijanie doznań sensorycznych.
 • Rozwijanie ciekawości poznawczej.
 • Kształcenie umiejętności właściwego i dokładnego mycia rąk.
 • Rozwijanie ekspresji i wrażliwości muzycznej.
 • Kształcenie umiejętności przeliczania i kategoryzowania. Rozwijanie umiejętności kontynuowania i układania prostych rytmów.