Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne, czerwiec 2024

Zadania wynikające z podstawy programowej wychowania przedszkolnego i realizowanego programu wychowania w przedszkolu.

Tematy kompleksowe omawiane w czerwcu:

 1. Nasza biblioteczka
 2. Mój tata
 3. Wakacje - Morskie podróże

 

Temat: NASZA BIBLIOTECZKA

Zadania:

 • rozbudzanie zainteresowania książką z obrazkami, zachęcanie do wypowiadania się na temat treści obrazków, zadawania pytań,
 • kształtowanie emocjonalnego stosunku do książki, jako źródła przeżyć i doświadczeń; słuchanie bajek i opowiadań,
 • wyrabianie nawyku kulturalnego obchodzenia się z książką, szanowania książek i odkładania ich na wyznaczone miejsce,
 • wzajemne uznawanie praw dziecka do zabawy i do uczestnictwa  w zabawie; poznawanie odmiennych upodobań rówieśników,
 • zapoznanie z wyglądem i zabawami dzieci różnych krajów z całego świata,
 • wykonywanie ćwiczeń głosowych na samogłoskach oraz spółgłoskach – doskonalenie mowy dziecka,
 • prowadzenie ćwiczeń artykulacyjnych wyrabiających mięśnie narządów mowy.

Temat: MÓJ TATA

Zadania:

 • wzmacnianie więzi rodzinnych, uświadomienie dzieciom roli ojca w ich życiu i kształtowaniu osobowości,
 • doskonalenie umiejętności zapamiętywania informacji o innych,
 • ekspresyjne wyrażanie własnych przeżyć i uczuć, uczenie się poprzez zabawę serdecznych zachowań wobec bliskich osób,
 • wdrażanie do aktywnego uczestnictwa w życiu rodzinnym, pomocy przy różnych pracach domowych,
 • doskonalenie umiejętności wchodzenia w role, uczestniczenie w zabawach z elementami pantomimy,
 • próby stawiania pytania (problem do rozwiązania).

Temat: WAKACJE – Morskie opowieści

Zadania:

 • podkreślenie konieczności zachowania bezpieczeństwa podczas wakacyjnych gier, zabaw i wycieczek,
 • opowiadanie zapamiętanych treści oglądanego wcześniej obrazka,
 • próby pokonywania trudności językowych przy bardziej skomplikowanych wypowiedziach,
 • odróżnianie zdań prawdziwych od fałszywych – prowadzenie zabaw logicznych,
 • rozumienie oraz odczuwanie krótkich odcinków czasowych,
 • podziwianie piękna otaczającego nas świata przyrody, dbanie o czystość najbliższego otoczenia, przestrzeganie zasady „nie niszczymy przyrody”,
 • obserwowanie przyrody w ogrodzie przedszkolnym i najbliższym otoczeniu przedszkola – bogactwo kwiatów i owadów,
 • dostarczenie dzieciom wiedzy o przyrodzie i środowisku społecznym, typach krajobrazów itp.,
 • rozwijanie postawy badawczej i umiejętności obserwacji oraz budzenie dziecięcej ciekawości w poznawaniu środowiska przyrodniczo- społecznego,
 • rozróżnianie środków transportu lądowego, wodnego i powietrznego, rozróżnianie pojazdów bezsilnikowych i silnikowych; rozróżnianie typów pojazdów o tym samym przeznaczeniu,
 • poznawanie sposobów korzystania ze słońca i ochrony przed jego nadmiernym operowaniem,
 • określanie charakterystycznych cech lata, np.: długie dni, wyższa temperatura,
 • poznanie zjawisk atmosferycznych występujących o tej porze roku: burzy, tęczy,
 • prowadzenie eksperymentów i obserwacji różnych przedmiotów unoszących się w powietrzu i poddanych sile oddziaływania wiatru,
 • zabawy z wykorzystaniem lustra i lupy.