Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne, grudzień 2023

Tematy kompleksowe:

 1. WITAJ ŚWIĘTY MIKOŁAJU!
 2. NADCHODZĄ ŚWIĘTA
 3. ZBLIŻA SIĘ ZIMA

 Zadania wynikające z podstawy programowej wychowania przedszkolnego i realizowanego programu wychowania w przedszkolu.

Uczymy się:

 • rozpoznawać charakterystyczne krajobrazy,
 • wytyczać na mapie trasę podróży Świętego Mikołaja do Polski,
 • rozpoznawać kształty,
 • dekodować informacje wizualne i dźwiękowe,
 • wypowiadać się na temat tradycji i obrzędów związanych z nadchodzącymi świętami i poznamy historię Świętego Mikołaja,
 • konstruować grę planszową i ustalać jej reguły,
 • formułować życzenia,
 • samodzielnie wybierać zadania do realizacji,
 • wykonywać ćwiczenia artykulacyjne,
 • dostrzegać regularność typu: dzień-noc, pory roku, odtwarzać rytm ilustrowany układem przestrzennymi i tworzyć rytm do odtworzenia przez innych,
 • liczyć obiekty z dbałością o to, by każdy był pokazany i oznaczony liczebnikiem,
 • określać liczebność zbioru poprzez odnoszenie ostatniego liczebnika do liczby policzonych obiektów,
 • stosować regułę, wynik liczenia nie zmienia się, chociaż zmienia się kierunek liczenia i przestawia się liczone obiekty, stosować liczebniki porządkowe,
 • przeliczać elementy zbioru w zakresie dostosowanym do własnych możliwości rozwojowych, porównywać liczebność wyodrębnionych zbiorów przez liczenie i łączenie w pary, ustalać: gdzie jest więcej, gdzie mniej, gdzie tyle samo; posługiwać się określeniami: o jeden więcej, o jeden mniej, tyle samo,
 • określać położenie przedmiotów w przestrzeni, posługiwać się określeniami: na górze, na dole, pod, obok, na, między
 • porównywać obiekty pod względem długości i ustawiać je w serie malejące i rosnące,
 • określać wartości logiczne zdań prawda-fałsz,
 • rozwiązywać zagadki słowne i obrazkowe,
 • wspólnie planować działania, ustalając, w jakiej kolejności i co trzeba zrobić, by osiągnąć cel,
 • układać historyjkę obrazkową i dostrzegać w niej związki przyczynowo skutkowe oraz konstruować proste opowiadania na bazie historyjki obrazkowej,
 • układać obrazki z części i rozumieć zmiany odwracalne,
 • prowadzić obserwacje przyrodnicze w ogrodzie i parku,
 • zgodnie współdziałać z innymi w różnych działaniach edukacyjnych,
 • uczestniczyć we wspólnych zabawach ruchowych,
 • wyszukiwać informacje, korzystając z dostępnych źródeł,
 • omawiać utwory literackie i prowadzić dyskusje na ich temat,
 • wypowiadać się, dzieląc się wiedzą i doświadczeniami na forum grupy,
 • prezentować i oceniać własne wytwory na forum grupy,
 • wyrażać emocje podczas różnorodnych działań plastycznych, muzycznych, teatralnych i ruchowych.