Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne, listopad 2023

Tematy kompleksowe:

 • Nasze ręce
 • Jestem Polakiem
 • Kto widział ufoludka
 • Nasze zabawki

Zadania wynikające z podstawy programowej wychowania przedszkolnego i realizowanego programu wychowania w przedszkolu

Krąg tematyczny: Nasze ręce

Będziemy:

 • wykonywać ćwiczenia gimnastyczne zgodnie z podaną instrukcją,
 • tworzyć scenki teatralne i wyrażać emocje w formie werbalnej i niewerbalnej,
 • tworzyć „teatr cieni” z rąk,
 • rozwiązywać zagadki wzrokowe,
 • układać puzzle wieloelementowe, pracując w zespole,
 • dostrzegać podobieństwa i różnice, porównując różne elementy,
 • przeliczać elementy w zakresie adekwatnym do własnych możliwości rozwojowych,
 • poszukiwać szmerów i efektów akustycznych, które można wydobywać przy pomocy własnego ciała i różnych przedmiotów,
 • uczyć się rymowanek i piosenek,
 • improwizować ruchem muzykę (poprzez gest, ruch całego ciała),
 • uczestniczyć w działaniach plastycznych, wykorzystując plastelinę, farby oraz nietypowe materiały,
 • wyrażać emocje w formie plastycznej i tworzyć ilustrację plastyczną słuchanego utworu muzycznego,
 • zgodnie współdziałać z innymi w różnych działaniach edukacyjnych.

Krąg tematyczny: JESTEM POLAKIEM

Będziemy:

 • wypowiadać się na określony temat, np. wypowiadać się na temat wyglądu swojej ulicy,
 • poznawać symbole narodowe,
 • utrwalać nazwę stolicy,
 • rozpoznawać charakterystyczne miejsca w Warszawie na fotografiach,
 • słuchać hymnu państwowego z zachowaniem postawy zasadniczej;
 • wskazywać flagę Polski wśród innych flag;
 • rozwijać orientację w przestrzeni,
 • przeliczać elementy w zakresie adekwatnym do własnych możliwości rozwojowych,
 • uczyć się dostrzegać i nazywać zmiany w szeregowym układzie figur,
 • poznawać tańce ludowe,
 • tworzyć konstrukcje według własnego pomysłu
 • ćwiczyć pamięć i percepcję wzrokową, np. układając puzzle wieloelementowe,
 • uczyć się wiersza i rymowanek,
 • zgodnie współdziałać z innymi w różnych działaniach edukacyjnych.

Krąg tematyczny: KTO WIDZIAŁ UFOLUDKA

Będziemy:

 • rozpoznawać części ciała,
 • dostrzegać prawą i lewą stronę swojego ciała,
 • rozwijać orientację w przestrzeni,
 • odkrywać umiejętność wytwarzania dźwięków przez różne części ciała,
 • poznawać, w jaki sposób można poruszać dłońmi i stopami,
 • interpretować ruchem utwór muzyczny,
 • poznawać otaczający świat za pomocą zmysłów w toku różnorodnych zabaw,
 • posługiwać się pojęciem: ufoludek,
 • rozwijać twórcze myślenie,
 • doskonalić swoją wymowę,
 • komunikować w sposób niewerbalny,
 • kształtować umiejętność liczenia,
 • wyrażać swoje przemyślenia w formie ruchowej i plastycznej,
 • rozwijać szybką reakcję na sygnały słowne, wzrokowe i muzyczne,
 • zgodnie współdziałać z innymi w różnych działaniach edukacyjnych,
 • uczestniczyć we wspólnych zabawach ruchowych.

Krąg tematyczny: NASZE ZABAWKI

Poznamy historię  powstania Święta Pluszowego Misia

Będziemy:

 • prowadzić wywiad na temat „Jak utrzymać porządek w sali?”,
 • porównywać wygląd bajkowych postaci,
 • uważnie słuchać tekstów literackich i opowiadać ich treść,
 • wspólnie planować działania,
 • przygotowywać „niedźwiadkowe przysmaki” z herbatników i miodu,
 • przeliczać elementy i grupować je według podanego kryterium,
 • układać puzzle, przedstawiające konturowe rysunki,
 • uczestniczyć we wspólnych zabawach ruchowych i muzycznych,
 • przygotowywać narządy mowy do wykonywania złożonych ruchów artykulacyjnych,
 • sprzątać zabawki po skończonej zabawie i odkładać je na wyznaczone miejsce,
 • zgodnie funkcjonować w sytuacjach zadaniowych,
 • tworzyć kompozycje z figur geometrycznych i różnorodnych materiałów,
 • szybko reagować na sygnały słowne, wzrokowe i muzyczne,
 • wykonywać ćwiczenia gimnastyczne zgodnie z podaną instrukcją,
 • prezentować własne wytwory na forum grupy,
 • wypowiadać się na forum grupy.