Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne, luty 2024

Zadania wynikające z podstawy programowej wychowania przedszkolnego i realizowanego programu wychowania w przedszkolu.

Tematy kompleksowe:

 1. Wesoły karnawał
 2. Mały badacz
 3. Śnimy i marzymy

Temat kompleksowy: WESOŁY KARNAWAŁ

Będziemy:

 • rozmawiać o zwyczajach związanych z karnawałem,
 • zdobywać doświadczenia w wydobywaniu dźwięków i rozwijać wrażliwość słuchową,
 • uczestniczyć w zabawach tanecznych, np.: taniec piratów, księżniczek i ruchowych,
 • wykonywać ćwiczenia grafomotoryczne, np. rysować linie spiralne na podstawie działań badawczych,
 • uczestniczyć w zabawach dydaktycznych rozwijających pamięć i percepcję wzrokową i słuchową, np. kolorować obrazki zgodnie z podaną instrukcją,
 • porównywać i szacować długość serpentyn (czy są tej samej długości i która jest dłuższa) i utrwalać pojęcia: dłuższy, krótszy,
 • tworzyć zbiory na postawie jednej wybranej cechy: koloru lub wielkości i przeliczać elementy w zbiorach,
 • odtwarzać proste ciągi rytmiczne oraz kontynuować je; dekodować symbole przedstawione na obrazkach i kontynuować je w danym układzie regularności,
 • omawiać utwory literackie i prowadzić rozmowy na ich temat;
 • wyciągać wnioski z obserwowanych wydarzeń, wypowiadać się, dzieląc się wiedzą i doświadczeniami na forum grupy,
 • rozwiązywać i tworzyć zagadki pantomimiczne,
 • wymyślać konkursy na bal karnawałowy,
 • tworzyć wspólnie książeczkę „Baloniki” i robić maski karnawałowe,
 • zgodnie współdziałać z innymi w różnych działaniach edukacyjnych.

Temat kompleksowy: MAŁY BADACZ

Uczymy się:

 • klasyfikować kolorowe plamy ze względu na kolor, wielkość, kształt,
 • samodzielnie dokonywać wyborów,
 • wypowiadać się, dzieląc się wiedzą i doświadczeniami na forum grupy,
 • zgodnie współdziałać z innymi w różnych działaniach edukacyjnych,
 • wyciągnąć wnioski z obserwowanych wydarzeń,
 • odtworzyć proste ciągi rytmiczne oraz kontynuować je,
 • kolorować obrazki zgodnie z podaną instrukcją,
 • rysować linie spiralne na podstawie działań badawczych,
 • omawiać utwory literackie i prowadzić rozmowy na ich temat,
 • układać ilustracje według chronologii wydarzeń,
 • generować pomysły dotyczące wykorzystanie balonika jako instrumentu,
 • dekodować symbole przedstawione na obrazkach i kontynuować je w danym układzie regularności,
 • uczestniczyć we wspólnych zabawach ruchowych.

Temat kompleksowy: ŚNIMY I MARZYMY

Będziemy:

 • rozmawiać o snach i marzeniach,
 • szukać odpowiedzi na pytanie: Co nam daje sen?
 • układać historyjki obrazkowe, zwracając uwagę na przebieg wydarzeń,
 • rozwiązywać i tworzyć zagadki pantomimiczne, bawić się, tworząc teatr cieni,
 • wymyślać tytuły do obrazów i własnych rysunków i dekodować symbole przedstawione na obrazkach,
 • ćwiczyć percepcję i pamięć słuchową, wzrokową i dotykową,
 • omawiać utwory literackie i prowadzić rozmowy na ich temat,
 • tworzyć ilustracje ruchowe i graficzne do treści wiersza,
 • wykonywać ćwiczenia grafomotoryczne, np. rysować linie spiralne na podstawie działań badawczych, malować palcami,
 • tworzyć zbiory na postawie jednej wybranej cechy: koloru lub wielkości i przeliczać elementy w zbiorach,
 • odtwarzać i kontynuować proste ciągi rytmiczne,
 • wyciągać wnioski z obserwowanych wydarzeń,
 • wypowiadać się, dzieląc się wiedzą i doświadczeniami na forum grupy.