Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne, maj 2024

Zadania wynikające z podstawy programowej wychowania przedszkolnego i realizowanego programu wychowania w przedszkolu.

Zadania wychowawczo – dydaktyczne

 1. Poszerzenie wiadomości dotyczących zwierząt egzotycznych.
 2. Budzenie zainteresowania zwierzętami żyjącymi na łące, w ogrodzie przedszkolnym.
 3. Pogłębianie więzi emocjonalnej z rodziną, wyrażanie swoich uczuć w stosunku
  do najbliższych.

Temat - Zwierzęta egzotyczne

Zadania:

 • utrwalenie i poszerzenie wiadomości nt. zwierząt egzotycznych,
 • rozwijanie wyobraźni,
 • poznawanie różnorodnych utworów literackich zawierających elementy humoru,
 • doskonalenie wymowy dzieci - ćwiczenia narządów mowy i prawidłowego oddechu,
 • rozwijanie sprawności ruchowej (sprawności i zwinności),
 • reagowanie odpowiednio na sygnały muzyczne,
 • naśladowanie ruchem zachowania zwierząt egzotycznych,
 • rozwijanie umiejętności rozwiązywania i tworzenia zagadek słownych i pantomimicznych,
 • przestrzeganie umów i zasad obowiązujących w grupie,
 • czerpanie radości ze wspólnych zabaw z rówieśnikami.

Temat – Moja mama i mój tata

Zadania:

 • uświadomienie dzieciom roli rodziców w ich życiu.
 • zachęcanie do wypowiedzi na temat swoich rodziców, ich wyglądu, upodobań i czynności domowych
 • wzmacnianie więzi uczuciowej z rodziną poprzez udział w rodzinnych imprezach organizowanych w przedszkolu.
 • sprzyjanie rozwijaniu pozytywnego obrazu własnego Ja poprzez współdziałanie w grupie.
 • wdrażanie do stosowania form grzecznościowych, uprzejmego zachowania wobec siebie w trakcie zabaw dydaktycznych i tematycznych.
 • wprowadzenie w świat wartości uniwersalnych – miłość.
 • udział w planowaniu i organizacji uroczystości (od pomysłu do realizacji) – wykonanie, przy współudziale nauczyciela, drobnych prezentów dla domowników.

Temat – Zielona łąka

 Zadania:

 • doskonalenie umiejętności rozpoznawania barw podstawowych i pochodnych.
 • poznanie wybranych zwierząt żyjących w naturalnym środowisku(motyle, biedronki, mrówki, ślimaki), zwrócenie uwagi na pożyteczność, przezwyciężenie uprzedzeń i niechęci.
 • wyzwalanie ekspresji i rozwijanie sprawności ruchowej poprzez zabawy i ćwiczenia organizowane oraz podejmowane spontanicznie przez dzieci.
 • tworzenie warunków do odbierania świata wszystkimi zmysłami.
 • tworzenie okazji do nawiązania bliskości i serdecznych kontaktów podczas zabawy.