Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne, marzec 2024

Zadania wynikające z podstawy programowej wychowania przedszkolnego i realizowanego programu wychowania w przedszkolu.

Tematy kompleksowe:

 1. Awantura w szafie
 2. Mapa pogody
 3. Wielkanocne zwyczaje

 

Temat kompleksowy: Awantura w szafie

Uczymy się:

 • jak możemy przechowywać swoje rzeczy w szafie,
 • dbać o ład i porządek w szafie i na swojej półce,
 • podejmowania różnych działań z zakresu samoobsługi,
 • pomagać w czynnościach porządkowych prowadzonych przez dorosłych,
 • zwracać uwagę na ubiór oraz piękno i estetykę najbliższego otoczenia,
 • naśladować w zabawie czynności pracujących ludzi,
 • na czym polega i czemu służy praca krawcowej,
 • ubierać się stosownie do pory roku,
 • doskonalić aparat artykulacyjny w toku różnorodnych zabaw,
 • tworzyć zbiory na postawie jednej wybranej cechy: koloru lub wielkości i przeliczać elementy w zbiorach,
 • klasyfikować e obiekty według długości, wyodrębnianie elementów do policzenia według wskazanych cech,
 • omawiać utwory literackie i prowadzić rozmowy na ich temat,
 • wyrażać swoje przeżycia wewnętrzne w różnych formach: słownej, ruchowej, muzycznej i plastycznej,
 • pracować zespołowo.

Temat kompleksowy: Mapa pogody

Będziemy:

 • obserwować zmiany zachodzące w przyrodzie,
 • układać prognozę pogody i poznamy znaczenia przysłowia „W marcu jak w garncu”,
 • słuchać i śpiewać piosenki,
 • tworzyć teatrzyk z wykorzystaniem sylwet i pacynek,
 • poznawać pierwsze wiosenne kwiaty,
 • układać obrazki w historyjkę obrazkową i ją omawiać,
 • ćwiczyć właściwy tor oddechowy,
 • słuchać utworów literackich i prowadzić dyskusje na ich temat,
 • odtwarzać ruchem treść opowiadania,
 • formułować wnioski z prowadzonych obserwacji przyrodniczych,
 • porządkować obrazki według określonej zasady,
 • zgodnie współdziałać z innymi w różnych działaniach edukacyjnych,
 • czerpać przyjemność ze wspólnie wykonanego zadania,
 • uczestniczyć we wspólnych zabawach ruchowych,
 • śpiewać piosenki, odtwarzać swobodnym ruchem nastrój i charakter słuchanej muzyki,
 • łączyć elementy w pary, dekodować znaki,
 • przeliczać elementy i notować wyniki na tablicy,
 • używać pojęć: więcej, mniej, tyle samo,
 • odtwarzać i tworzyć proste ciągi rytmiczne oraz kontynuować je;
 • odgadywać zagadki słowne, dźwiękowe i obrazkowe,
 • poznawać nowe techniki plastyczne i rozwijać wyobraźnię twórczą.

 

Temat kompleksowy: Wielkanocne zwyczaje

Będziemy:

 • prowadzić rozważania na temat wielkanocnych zwyczajów,
 • rozwijać myślenie przyczynowo-skutkowe, dopełniając opowieść,
 • rozwijać percepcję słuchową i wzrokową oraz pamięć, uczestnicząc w różnych zabawach,
 • rozwiązywać zagadki słowne i obrazkowe,
 • rozróżniać i stosować pojęcia określające położenie obiektów w przestrzeni: na, pod, obok, przed, za, obok, między,
 • uczestniczyć w ćwiczeniach pantomimicznych i innych formach teatralnych,
 • rozwijać kreatywność uczestnicząc w ćwiczeniach myślenia twórczego (np.: „rozmowy świąteczne”, „jajko z kurą się kłóciło, pierwsze na świecie było...”),
 • rozwijać myślenie krytyczne poprzez zabawy logiczne,
 • współdziałać z innymi w różnych działaniach edukacyjnych,
 • uczestniczyć we wspólnych zabawach ruchowych, rozwijać małą motorykę,
 • wypowiadać się na forum grupy.