KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka, do klauzuli informacyjnej masz dostęp w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

Zamierzenia wychowawczo - dydaktyczne na kwiecień

Krąg tematyczny: „ Witaj wiosno”

 • dostrzeganie zmian zachodzących w przyrodzie wiosną,
 • oglądanie albumów przyrodniczych – interesowanie się książką jako źródłem wiedzy,
 • opowiadanie historyjki obrazkowej z użyciem pojęć najpierw, potem później, na końcu,
 • posługiwanie się liczebnikami porządkowymi,
 • tworzenie obrazków z gotowych elementów,
 • sadzenie roślin, udział w ich pielęgnacji, rozumienie, co jest roślinie potrzebne do wzrostu.

 

Krąg tematyczny: „ Nadchodzą Święta Wielkanocne”

 • Kształcenie więzi i ciepła rodzinnego we wspólnym przeżywaniu świąt.
 • Przybliżenie dzieciom tematyki Świąt Wielkanocnych w nawiązaniu do ogólnopolskiej tradycji, zwyczajów i obrzędów ludowych. Zachęcenie do kontynuowania tradycji.
 • Dzielenie się własnymi spostrzeżeniami i doświadczeniami.
 • Dosługiwanie się określeniami związanymi z Wielkanocą.
 • Rozwijanie mięśni narządów mowy na zgłoskach: ko, kukuryku, pii.
 • Poznanie różnych sposobów ozdabiania jajek oraz ich nazw.
 • Rozwijanie mowy i myślenia z kształtowaniem pojęć matematycznych.
 • Poznanie zapisu graficznego litery J, j. Kształcenie umiejętności wyszukiwania różnych liter.

 

Krąg tematyczny: „ Przystanek Warszawa”

 • Poznanie dawnych warszawskich piosenek.
 • Zapoznanie z gwarą warszawską.
 • Przybliżenie dzieciom historii warszawskiego taboru.
 • Wspólnie z dziećmi wybranie najpiękniejszych miejsc w stolicy.

 

Krąg tematyczny: „ Piłka” – projekt

 • Wdrażanie dzieci do możliwości wyboru tematu.
 • Doskonalenie umiejętności stawiania pytań.
 • Rozbudzanie ciekawości poznawania nowych informacji.
 • Zachęcanie do udziału w zabawach badawczych.
 • Przygotowanie prezentacji dla rodziców.