KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka, do klauzuli informacyjnej masz dostęp w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

Zamierzenia wychowawczo - dydaktyczne na listopad

Krąg tematyczny: „ Nasza mała Ojczyzna” ( 2-6.XI)

 • Znajomość nazwy swojego kraju.
 • Rozwijanie umiejętności językowych – budowanie wypowiedzi poprawnych pod względem stylistycznym.
 • Rozwijanie umiejętności pamięciowego opanowania swojego adresu: miejscowość, nazwa ulicy (osiedla), numer domu (bloku, mieszkania).
 • Zapoznanie z literami d, D.
 • Doskonalenie umiejętności dokonywania analizy i syntezy głoskowej i sylabowej.
 • Przybliżenie dzieciom zasad funkcjonowania Urzędu Miejskiego.
 • Kształtowanie umiejętności rozpoznawania i podawania nazw obiektów charakterystycznych dla swojej miejscowości.

Krąg tematyczny: „ Mój dom – Polska” ( 9-13.XI)

 • Kształtowanie właściwego napięcia mięśniowego podczas czynności związanych z pisaniem i wycinaniem.
 • Doskonalenie umiejętności wyrażania własnych uczuć i emocji w społecznie akceptowany sposób.
 • Kształtowanie przynależności narodowej przez ukazanie największych miast Polski, sylwetek sławnych Polaków, piękna przyrody.
 • Kształtowanie postawy otwartości na potrzeby drugiego człowieka, w tym rozwijanie cech, z których słyną Polacy ( uczynność, gościnność, wspólne śpiewanie).
 • Poznanie historii państwa Polskiego na podstawie legendy.
 • Kształcenie szacunku do własnego państwa, postaw patriotycznych; rozwijanie zainteresowań historią kraju.

Krąg tematyczny: „ Moje hobby” ( 16-20.XI)

 • Rozwijanie umiejętności swobodnego wypowiadania się na określony temat.
 • Poznanie liter e, E.
 • Czerpanie radości z samodzielnego odczytywania sylab i krótkich wyrazów.
 • Wprowadzenie cyfry 3, doskonalenie umiejętności przeliczania.
 • rozwijanie umiejętności rytmicznych i wokalnych dzieci oraz ich słuchu muzycznego.
 • doskonalenie umiejętności posługiwania się kilkoma kolorami farb, rozwijanie sprawności manualnej, pomysłowości i inwencji twórczej.
 • wdrażanie do dokładności i estetycznego wykonania pracy, kształtowanie nawyku utrzymania ładu i porządku wokół siebie.

Krąg tematyczny: „ Ulubione zajęcia” ( 23-27.XI)

 • Rozwijanie wyobraźni dzieci i umiejętności wypowiadania się na określony temat, rozumienie pojęć: zdanie prawdziwe, zdanie fałszywe.
 • Poznanie liter u, U.
 • Doskonalenie umiejętności samodzielnego odczytywania sylab oraz krótkich wyrazów; rozwijanie umiejętności układania zdań z określonym wyrażeniem.
 • Wprowadzenie znaku matematycznego =; rozwijanie umiejętności odczytywania działań matematycznych.
 • Wdrażanie do szanowania cudzej własności, rozwijanie umiejętności dzielenia się zabawkami.
 • Rozwijanie umiejętności projektowania i planowania pracy.
 • Rozwijanie wyobraźni, kreatywnego myślenia, postaw twórczych; wyrabianie samodzielności podczas pracy, satysfakcji z samodzielnie wykonanego zadania.