Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Zamierzenia wychowawczo - dydaktyczne na maj

 

 • rozwijanie zainteresowania bajkami;
 • używanie nazewnictwa związanego z postaciami bajkowymi;
 • rozumienie, że świat fikcji nie jest tożsamy ze światem realnym;
 • poznanie zawodu logopedy;
 • stwarzanie warunków do poszerzania doświadczeń językowych;
 • ćwiczenie kulturalnego wysławiania się;
 • rozwijanie umiejętności klasyfikowania ze względu na podaną cechę;
 • kształtowanie świadomości istnienia cech wspólnych przedmiotów;
 • wzbudzanie zainteresowania książkami;
 • rozwijanie koncentracji słuchowej;
 • wyrabianie umiejętności szybkiego reagowania na sygnał;
 • wyzwalanie energii grupowej, spontaniczności i nauka współdziałania;
 • rozwijanie wyobraźni podczas wykonywania prac plastycznych;
 • umiejętność łączenia elementów w celu tworzenia praktycznych rzeczy;
 • wykonanie zakładek do książek;
 • poznanie biblioteki i zasad zachowania się w niej;
 • rozwijanie postawy odpowiedzialności za książki;
 • dostarczanie właściwych wzorów zachowania się w miejscach publicznych;
 • przybliżenie literatury dziecięcej;
 • rozwijanie umiejętności wcielania się w role;
 • odczuwanie radości z obcowania ze światem literatury;
 • utrwalanie znajomości kształtów i nazw figur geometrycznych;
 • ćwiczenie umiejętności zapamiętywania;
 • wdrażanie do skupiania się na wykonywanych czynnościach;
 • rozwijanie umiejętności wyrażania muzyki ruchem;
 • aktywne słuchanie muzyki;
 • poznanie zasad zachowania się w księgarni;
 • rozwijanie umiejętności dostrzegania charakterystycznych cech wybranych budowli;
 • nabywanie umiejętności tworzenia budowli przestrzennych;
 • integrowanie grupy podczas działań wspólnych;
 • umiejętność nazywania członków bliższej i dalszej rodziny;
 • odczuwanie więzi z członkami rodziny;
 • kulturalne wyrażanie siebie w kontaktach z rodziną;
 • ćwiczenie umiejętności wyrażania radości w mowie;
 • nauka kulturalnego zwracania się do członków rodziny;
 • nazywanie i przeliczanie części ciała;
 • ćwiczenie umiejętności odzwierciedlania liczby elementów ciała;
 • kształtowanie świadomości siebie;
 • doświadczanie radości podczas zabaw ruchowych;
 • kształtowanie estetyki i harmonii ruchu;
 • stwarzanie sytuacji muzycznoruchowych integrujących grupę ;
 • przygotowanie prezentu według instrukcji słownej;
 • kształtowanie poczucia estetyki;
 • wyrabianie aktywnej postawy podczas wykonywania zadań;
 • tworzenie więzi emocjonalnej z rodziną;
 • umiejętność przeżywania bliskości;
 • kształtowanie kultury współżycia;
 • powtórzenie i utrwalenie nazw dni tygodnia;
 • ćwiczenie wyrażania myśli w formie prostego zdania;
 • poznanie i ćwiczenie zasad prowadzenia rozmowy;
 • definiowanie i dzielenie elementów na zbiory;
 • utrwalanie pojęcia zbiór;
 • kształtowanie umiejętności zachowywania umiaru w spożywaniu słodyczy;
 • rytmiczne recytowanie słów;
 • interpretowanie piosenki za pomocą ruchu;
 • wdrażanie do aktywnego uczestniczenia we wszystkich zabawach przy muzyce;
 • ćwiczenie pamięci podczas pracy plastycznej;
 • wyrażanie uczuć w różnych formach plastycznych;
 • budzenie otwartości na uczucia.