Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Zamierzenia wychowawczo- dydaktyczne na marzec

Tydzień  27.02- 3.03  Kto nam pomoże?

 • zapoznanie z zawodem strażaka i numerem alarmowym 112, rozwijanie umiejętności uważnego słuchania i odpowiadania na pytania, budowanie wiedzy o świecie, rozwijanie sprawności fizycznej
 • poznanie pracy policjanta, rozwijanie umiejętności uważnego słuchania czytanego wiersza, rozwijanie umiejętności budowania wiedzy o świecie, doskonalenie budowania wypowiedzi, wdrażanie do respektowania powszechnie przyjętych praw
 • ćwiczenie umiejętności wzywania pomocy na wypadek pożaru, zapoznanie z podstawowym wyposażeniem strażaków, uczenie szacunku dla pracy strażaka, wdrażanie do uczestnictwa w zabawach ruchowych
 • nauka śpiewania piosenki, zaznajomienie z pracą lekarza i pielęgniarki, poszerzanie wiedzy o świecie, doskonalenie umiejętności reagowania na polecenia N., rozwijanie sprawności fizycznej
 • rozwijanie sprawności manualnej i umiejętności wezwania pomocy w razie wypadku, rozwijanie wrażliwości sensorycznej, budzenie wrażliwości na drugiego człowieka

Tydzień 6. 03- 10.03  Bawimy się w teatr

 • wprowadzenie pojęć: kino i teatr, kształtowanie postawy otwartej i gotowej do uczestnictwa w kulturze, propagowanie właściwych zachowań w kinie i teatrze
 • zapoznanie z nazwami zawodów teatralnych (aktor, reżyser, scenograf), rozwijanie umiejętności analizy sylabowej, kształtowanie postawy otwartej i gotowej do uczestnictwa
  w kulturze, propagowanie właściwych zachowań w kinie i teatrze
 • doskonalenie umiejętności poruszania się po planszy do kodowania, przeliczania kroków i stosowania wyrażeń: do góry, obrót, w bok, kształtowanie postawy otwartej i gotowej do uczestnictwa w kulturze, utrwalenie właściwych zachowań w kinie i teatrze
 • poznanie piosenki, rozwijanie słuchu muzycznego, kształtowanie wyobraźni muzycznej, zachęcanie do aktywności, zabawy i współpracy w grupie
 • zapoznanie z ideą starego kina, rozwijanie kreatywności i wyobraźni, pobudzanie i stymulowanie zmysłów, utrwalenie właściwych zachowań w instytucjach kultury

 

Tydzień  13.03- 17.03  W świecie książek

 • zapoznanie z zasadami prawidłowego korzystania z książek i z biblioteki, kształtowanie nawyku odkładania książek na półkę i szanowania ich
 • utrwalenie wiedzy na temat księgarni i biblioteki, kształtowanie umiejętności właściwego korzystania z biblioteki i zachowania w księgarni
 • doskonalenie rozumienia cech wielkościowych, rozwijanie umiejętności przeliczania, zapoznanie z procesem tworzenia książki, kształtowanie postawy gotowej do poznawania nowych zawodów, uświadomienie wartości pracy każdego człowieka w procesie tworzenia książki
 • poznanie nowej piosenki, rozwijanie słuchu, doskonalenie umiejętności autoprezentacji
 • utrwalenie wiedzy na temat książek, poznanie właściwości papieru, trening integracji sensorycznej, stymulowanie zmysłów, wdrażanie do pracy zespołowej

 

Tydzień  20. 03- 24.03 Przebudzenie po zimie

 • wprowadzenie nazw ubrań, obuwia i ich zastosowania, zapoznanie ze zwrotem ubierać się na cebulkę, kształtowanie nawyków ubierania się adekwatnie do pogody, wpajanie ostrożności w doborze garderoby
 • zapoznanie z różnymi zjawiskami atmosferycznymi, rozwijanie umiejętności analizy sylabowej, zapoznanie z przysłowiem W marcu jak w garncu, kształtowanie świadomości różnorodności zjawisk atmosferycznych, zachęcanie do wyrażania siebie poprzez różne formy, m.in. dramę
 • wprowadzenie pojęcia kalendarz pogodowy i nazw zjawisk atmosferycznych, doskonalenie umiejętności przeliczania, porównywania oraz wykonywania innych czynności matematycznych, kształtowanie umiejętności prowadzenia kalendarza pogodowego, zachęcanie do systematycznej pracy
 • poznanie nazw ptaków przylatujących do Polski na wiosnę, kształtowanie orientacji w przestrzeni, rozwijanie umiejętności reagowania na sygnał, rozwijanie wyobraźni dźwiękowej, wyzwalanie wrażliwości na otaczającą przyrodę
 • zapoznanie ze zjawiskiem powstawania tęczy, kształtowanie kreatywności, wyobraźni, pobudzanie zmysłów, zachęcanie do poznawania wszystkiego, co nowe, inne

 

Tydzień  27.03- 31.03 W wiosennym ogrodzie

 • zapoznanie z różnymi rodzajami prac wykonywanych wiosną w ogrodzie oraz ze sprzętem używanym do tego celu, kształtowanie nawyku sprzątania, zwrócenie uwagi na konieczność wykonywania pewnych czynności (wynikających z kalendarza i natury) w określonym czasie, kształtowanie nawyku systematycznego wykonywania zadań i odkładania rzeczy na miejsce
 • rozróżnianie cebuli jadalnej i kwiatowej, utrwalenie znajomości zjawisk przyrodniczych zachodzących wiosną w ogródku, rozwijanie motoryki małej, doskonalenie umiejętności językowych poprzez tworzenie zdrobnień, rozwijanie umiejętności współpracy
 • doskonalenie umiejętności klasyfikowania, utrwalenie nazw wiosennych kwiatów i wiedzy o czynnikach niezbędnych do życia rośliny, zachęcanie do systematycznej pracy
 • utrwalenie wiedzy na temat zwierząt, roślin i ogrodu wiosną, rozwijanie słuchu muzycznego, wyobraźni i wrażliwości na otaczającą przyrodę, wzmacnianie relacji w grupie
 • utrwalenie wiedzy dotyczącej wiosennych roślin i tego, czego potrzebują do życia, kształtowanie postawy proekologicznej, otwartej na dobra natury, rozwijanie sprawności manualnej