KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka, do klauzuli informacyjnej masz dostęp w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

Zamierzenia wychowawczo - dydaktyczne na wrzesień

 

Krąg tematyczny: „Przedszkolaki to my!”

 

 1. Temat kompleksowy: „Znowu razem”
 • wspominamy wakacyjne dni, piosenką, wierszem i zabawą witamy się po wakacjach, opowiadamy o przygodach letnich – pełnymi, poprawnie zbudowanymi zdaniami, integrujemy się w przeróżnych poznanych zabawach, witamy w grupie nowego kolegę, przypominamy sobie piosenki poznane w  poprzednich latach, w tym hymn Przedszkola - „Witajcie w naszym Raju”          i piosenkę oddziałową „Biedroneczki”;
 • kolejny, czwarty rok zwiedzamy nasze przedszkole, przypominamy sobie układ wszystkich pomieszczeń, zasady tam panujące, witamy się              z pracownikami „Raju na Skarpie”, wspólnie udoskonalamy, urządzamy naszą „biedronkową salę”, przypominamy sobie również zasady zachowania                  w ogrodzie przedszkolnym ;
 • rozmawiamy o tym czym się lubimy bawić, uczymy się bawić wspólnie, dzielić zabawkami i pomagać sobie wzajemnie;
 • wspólnie tworzymy, ustalamy i zatwierdzamy „Regulamin Przedszkolaka – Prawdziwego Starszaka”, podpisujemy (tak, jak potrafimy) powstały regulamin/kodeks/kontrakt, przypominamy sobie tzw. „czarodziejskie słowa”, uczymy się często ich używać, bierzemy udział w scenkach darmowych, oceniamy przedstawione w nich sytuacje i wskazujemy sposoby poprawy złego, niewłaściwego zachowania, zatwierdzamy zasady otrzymywania motywatorków – „słoneczek” i systemu nagród w naszym oddziale;
 • zakładamy nowy kalendarz pogody, odczytujemy napisy do odczytywania globalnego, umieszczamy napisy w przygotowanych kącikach zainteresowań, czyli: kąciku przyrody, kąciku pisania i czytania, kąciku liczenia/matematycznym, kąciku słuchania/ muzycznym, kąciku przyrody, kąciku domowym i odpoczynku;
 • znajdujemy różnice, ćwiczymy spostrzegawczość, ćwiczymy motorykę małą, poprzez kreślenie dużych i średnich wzorów (kształtów literopodobnych), układamy z figur geometrycznych różne przedmioty i nazywamy te figury, kreślimy szlaczki, wykonujemy ciekawe prace plastyczne – techniką według wyboru, zwracając uwagę na dokładność wykonania, estetykę i doprowadzania wykonywanej czynności do końca, uczymy się autoprezentacji naszych wytworów;
 • dbamy o dobry nastrój w naszej sali, o dobry humor nasz i kolegów, uczymy się rozpoznawać emocje i panować nad nimi;
 • przygotowujemy się do „Balu Okrąglaków”, w ramach przygotowań do wprowadzenia pierwszej litery „O;o” (Ola, oko).

 

 1. Temat kompleksowy: „Bezpieczne przedszkolaki

zdobywają odznaki”

 

 • aktywnie bierzemy udział w zabawach ruchowych i ćwiczeniach gimnastycznych;
 • rozwijamy motorykę małą, poprzez: chwytanie, manipulacje dłońmi przy lepieniu z różnych mas plastycznych, cięcia po linii prostej i po kole, uczymy się bezpiecznego posługiwania się nożyczkami;
 • rozmawiamy o bezpieczeństwie, o konieczności zgłaszania osobom dorosłym o niebezpiecznych sytuacjach, o wykazywaniu ostrożności podczas kontaktów z nieznajomymi, ale też obcymi zwierzętami;
 • rozmawiamy o sygnalizacji świetlnej, zasadach bezpiecznego korzystania              z przejścia, zastanawiamy się nad tym, co byłoby gdyby nagle zniknęły wszystkie znaki? (burza mózgów), rozpoznajemy znaki, grupujemy                          i przyporządkowujemy do właściwych sytuacji, projektujemy znaki uzupełniając karty zadaniowe;
 • „Droga do przedszkola” - lepimy z plasteliny przejście dla pieszych oraz znaki drogowe, po uprzednim wyjściu i zaobserwowaniu przejścia obok naszego przedszkola, próbujemy opowiadać długimi, rozbudowanymi zdaniami samodzielnie opowiadając o naszej drodze do przedszkola, zdobywamy „Odznakę Super-Pieszego” w mini quizie;
 • poznajemy cyfrę „1”, ożywiamy ją nadając jakiś wymyślony kształt, kreślimy na dużych płaszczyznach oraz w liniaturze, uczymy się wierszyków – wyliczanek oraz piosenek – rymowanek;
 • ćwiczymy narządy mowy, naśladując dźwięki pojazdów mechanicznych;
 • wykonujemy makietę/”plan miasteczka”, z wykorzystaniem naszych wyprawek książkowych; utrwalamy kierunki, kreśląc na kartce drogi – według ustalonego kodu;
 • bierzemy udział w „dyktandzie ruchowym” i utrwalamy znajomości kierunków w przestrzeni – chodzenie według poleceń nauczyciela;
 • przypominamy sobie i zapamiętujemy NUMERY ALARMOWE! Zwracanie uwagi na powagę znajomości tych numerów, udział w scenkach dramowych „Co zrobić?” oraz opowieściach ruchowych inspirowanych takimi opowiadaniami jak: „Czyj to numer” T. Plebańskiego;
 • ze sznurka i plastikowych kubków – wykonujemy telefon i sprawdzamy, czy długość sznurka wpływa na działanie naszego aparatu telefonicznego?
 • „koła i kółka” - ćwiczymy swoją spostrzegawczość, rozpoznawanie przedmiotów ze słuchu, kojarzenie dźwięku z przedmiotem itp.
 • porównujemy wielkość zbiorów, przeliczamy ich elementy w zakresie 10ciu.

 

 1. Temat kompleksowy: „Razem ciekawie spędzamy czas”
 • rozmawiamy o emocjach:

-„dopasuj minę do sytuacji”-  gramy w zabawę dydaktyczną, rozpoznajemy emocje odczuwane w określonych sytuacjach,

- wskazujemy  cielesne przejawy emocji, ćwiczymy poszczególne grupy mięśniowe,

- „ co  zrobić kiedy się zgubimy?”- bierzemy czynny udział w dramach

 • „Przygoda Uli”- opowiadamy treść historyjki obrazkowej, znajdujemy związki przyczynowo -skutkowe, opisujemy uczucia bohaterki, wymyślamy zakończenie historii,
 • Odtwarzamy kształty i rytmy,
 • Nazywamy czynności wykonywane w ciągu dnia,
 • „Dbamy o swój wygląd”- wskazujemy błędy w ubiorze kukiełek,
 • „W kąciku matematycznym”- utrwalamy znajomość kwadratu, dobieramy figury w pary, wyszukujemy „kwadratowych” przedmiotów, wyznaczamy część wspólną zbioru,
 • „Jesteśmy samodzielni”- ćwiczymy swoją zaradność podczas rozmowy na temat treści wiersza T. Baranowskiego pt.: ”Jestem samodzielny”,
 • „Poznajemy się lepiej”- uczymy się autoprezentacji, wykonujemy album umiejętności.
 1. Temat kompleksowy: „Co lubi każdy z nas?”

 Rozmawiamy na temat zajęć w przedszkolu, wspólnych zabaw, stosujemy zwroty grzecznościowe i troszczymy się o uczucia innych osób,

 • Słuchamy opowiadania M. Łastowskiej, zatytułowanego: „O Ali, Wojtku, kocie i rysowaniu na płocie”- poznajemy wartość przyjaźni,
 • Uczymy się radzenia sobie z konfliktami, poznajemy metodę dyskusji, znajdujemy korzyści współpracy w grupie i czerpiemy radość z zabaw zespołowych,
 • Poznajemy przysłowie: „Zgoda buduje, niezgoda rujnuje”,
 • Słuchamy wiersza A. Frączak pt.: „Nudzi mi się” i wspólnie szukamy sposobów na pokonanie nudy,
 • Wykorzystujemy przedmioty codziennego użytku do zabaw umuzykalniających- „Grające butelki”,
 • Poznajemy „Jesienne zabawy na niepogodę”,
 • „Widoki za oknem”- ćwiczymy percepcję wzrokową, wspólnie układamy puzzle,
 • „Dyktando obrazkowe”- rysujemy figury geometryczne zgodnie z poleceniem nauczyciela,
 • Zabawy na „o-krągło”- utrwalamy literę „o”, dobieramy w pary wielką i małą literę, poznajemy funkcję tej litery jako łącznika między wyrazami, czytamy proste rebusy literowo- obrazkowe, rozmawiamy o optymizmie,
 • Samodzielnie wykonujemy instrumenty- gra na butelkach,
 • „Jedyneczka”- zapoznajemy się z cyfrą „1”, „Wyścig jedynek”- uczestniczymy w zabawie matematycznej, ćwiczymy pisownię cyfry „1”,
 • „Pamiętamy o chorym koledze”- redagujemy list, przesyłamy życzenia i prezenty w postaci rysunków,
 • „Portret grupy”- rysujemy koleżanki i kolegów z grupy przedszkolnej, zwracamy uwagę na estetykę wykonania pracy,
 • „Polowanie na „o””- utrwalamy znajomość litery, odszukujemy literę w imionach i nazwach obrazków,
 • „W poszukiwaniu prostokątów”- szukamy figury geometrycznej w naszym otoczeniu, konstruujemy ją sami z dostępnych materiałów, wycinamy kształt, tworzymy z nich kolorowe ludziki,
 • Poznajemy kolejne zabawy ruchowe i pantomimiczne – „Odgrywanie ról”, „Miejsce po mojej prawej stronie jest puste”.