Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne, październik 2023

Zadania wynikające z podstawy programowej wychowania przedszkolnego i realizowanego programu wychowania w przedszkolu.

Krąg tematyczny: JESIENNA POGODA

Uczymy się:

 • samodzielnie radzić w różnych sytuacjach,
 • przewidywać skutki własnego zachowania,
 • zgodnie współdziałać z innymi w różnych działaniach edukacyjnych,
 • uczestniczyć we wspólnych zabawach ruchowych i muzycznych,
 • inscenizować ruchem treść piosenki i samodzielnie interpretować jej treść,
 • rytmicznie odwzorowywać ruchem tekst wiersza z wykorzystaniem wzoru rytmicznego,
 • wspólnie tworzyć obrazek „Deszczowe kropelki” i układać opowieści na podstawie obrazków,
 • liczyć i porównywać liczebność zbiorów, dobierać obiekty w pary i rozpoznawać podstawowe kolory,
 • odczytywać i układać rytmy (rytmy układane z figur geometryczne, rytmy wysłuchane i wygrywane),
 • porządkować obiekty według jednej cechy, nazywać utworzone kolekcje,
 • rozwiązywać zagadki dźwiękowe oraz tworzyć własne,
 • rozróżniać i nazywać symbole przedstawiające zjawiska atmosferyczne oraz rozumieć ich znaczenie,
 • wyciągać proste wnioski na podstawie prowadzonych zabaw badawczych,
 • omawiać utwory literackie i prowadzić dyskusje na ich temat,
 • układać i tworzyć opowiadania obrazkowe, dostrzegając związki przyczynowo-skutkowe,
 • przekazywać spostrzeżenia i wyrażać emocje podczas działań literackich, plastycznych i teatralnych.

Krąg tematyczny: Bezpieczna droga do przedszkola

Uczymy się:

 • elementarnych zasad ruchu drogowego,
 • nowych pojęć: sygnalizator, zebra, jezdnia, skrzyżowanie,
 • rozróżniać i nazywać symbole przedstawiające znaki drogowe oraz rozumieć ich znaczenie,
 • jak wykonać znak drogowy, samochód, posługując się różnymi technikami plastycznymi i technicznymi,
 • wyciągać proste wnioski na podstawie prowadzonych obserwacji ruchu drogowego i prowadzić dyskusje na temat utworów literackich,
 • układać i tworzyć opowiadania obrazkowe, dostrzegając związki przyczynowo-skutkowe,
 • liczyć i porównywać liczebność zbiorów,
 • rozpoznawać figury geometryczne i je nazywać, odczytywać i układać rytmy (rytmy układane z figur geometryczne, rytmy wysłuchane i wygrywane),
 • rozpoznawać i nazywać źródła dźwięku, naśladować werbalnie i ruchowo pojazdy, inscenizować ruchem treść piosenek,
 • rozwiązywać zagadki pantomimiczne oraz tworzyć własne,
 • samodzielnie radzić w różnych sytuacjach i przewidywać skutki własnego zachowania,
 • zgodnie współdziałać z innymi w różnych działaniach edukacyjnych,
 • prezentować i oceniać własne wytwory na forum grupy.

Krąg tematyczny: KUBUŚ JEST CHORY

Uczymy się:

 • przezwyciężać uczucie lęku w stosunku do lekarza,
 • dbać o własne zdrowie,
 • zasad prawidłowego żywienia,
 • wcielać w nowe role, eksperymentować,
 • tworzyć opowiadania obrazkowe, dostrzegając związki przyczynowo -skutkowe,
 • rozpoznawać dźwięki dochodzące z otoczenia,
 • wskazywać walory smakowe i węchowe owoców i warzyw,
 • badać pojemność naczyń i będziemy gromadzić doświadczenia pozwalające nam zrozumieć sens mierzenia,
 • interpretować znane powiedzenia o zdrowiu,
 • nowych słów: termometr, stetoskop,strzykawka, bandaż,
 • liczyć w jak największym zakresie obiekty, które słychać,
 • że ostatni wypowiadany liczebnik oznacza konkretny obiekt, a jednocześnie wielkość liczebności zbioru obiektów,
 • przeliczać obiekty, posługując się liczebnikami porządkowymi,
 • przekazywać spostrzeżenia i wyrażać emocje podczas działań literackich i plastycznych,
 • wypowiadać się, dzieląc się wiedzą i doświadczeniami na forum grupy,
 • zgodnie współdziałania z innymi dziećmi w zabawach i prostych sytuacjach zadaniowych.