Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne, styczeń 2024

Zadania wynikające z podstawy programowej wychowania przedszkolnego i realizowanego programu wychowania w przedszkolu.

Tematy kompleksowe:

 1. Karnawał - muzyczne zabawy
 2. Dla babci i dziadka
 3. Kraina śniegu i lodu

Temat kompleksowy: KARNAWAŁ - MUZYCZNE ZABAWY

Uczymy się:

 • definiować pojęcie: muzyka,
 • określać źródła zjawisk akustycznych, tworzyć i rozwiązywać zagadki dźwiękowe
 • badać możliwości akustyczne różnych przedmiotów codziennego użytku,
 • odtwarzać przebiegi rytmiczne na wybranych instrumentach perkusyjnych,
 • rozróżniać instrumenty perkusyjne po ich brzmieniu oraz tworzyć improwizacje instrumentalne,
 • różnicować nastrój w muzyce i reagować na jego zmianę,
 • tworzyć ilustrację plastyczną słuchanego utworu muzycznego,
 • poszukiwać szmerów i efektów wydobywanych przy pomocy własnego ciała (klaskanie, pstrykanie palcami, szuranie stopami, stukanie palcami, tupanie),
 • ilustrować ruchem treści piosenki,
 • improwizować ruchem muzykę (poprzez gest, ruch całego ciała),
 • wyrażać muzykę poprzez ruch rekwizytu,
 • rozróżniać pojęcia określające położenie obiektów w przestrzeni: na, pod, obok, przed, za, obok, między,
 • konstruować instrumenty z przedmiotów codziennego użytku,
 • wykorzystywać nietypowe materiały podczas działań plastycznych,
 • szukać kreatywnych sposobów rozwiązania problemu,
 • jak można wyrażać emocje w formie plastycznej,
 • zgodnie współdziałać z innymi w zabawach, grach i sytuacjach zadaniowych,
 • wypowiadać się, dzieląc się wiedzą i doświadczeniami na forum grupy.

 

Temat kompleksowy: DLA BABCI I DZIADKA

Uczymy się:

 • prowadzić wywiad,
 • omawiać utwory literackie i prowadzić dyskusje na ich temat,
 • przygotowywać ozdobne laurki i prace przestrzenne,
 • odczytywać własne imiona na wizytówkach,
 • tworzyć i rozwiązywać zagadki pantomimiczne,
 • porządkować obrazki według określonej zasady,
 • wspólnie planować działania,
 • wypowiadać się, dzieląc się wiedzą i doświadczeniami na forum grupy,
 • odtwarzać swobodnym ruchem nastrój i charakter słuchanej muzyki,
 • tworzyć kompozycje geometryczne,
 • wyszukiwać zdjęcia w książkach i czasopismach,
 • zgodnie współdziałać z innymi w różnych działaniach edukacyjnych,
 • prezentować prace na forum grupy.

Temat kompleksowy: KRAINA ŚNIEGU I LODU

Uczymy się:

 • posługiwać się pojęciami: kraina polarna, biegun,
 • poznajemy nowe pojęcia: Arktyka, Antarktyda,
 • określać cechy przedmiotu oraz miejsca jego położenia,
 • wspólnie planować działania,
 • tworzyć i rozwiązywać zagadki pantomimiczne,
 • określać cechy zewnętrzne zwierząt oraz różnice i podobieństwa między nimi,
 • lepić rzeźbę „Zwierzę polarne”,
 • prowadzić doświadczenia z wodą i lodem,
 • formułować wnioski z prowadzonych obserwacji przyrodniczych,
 • porządkować obrazki według określonej zasady,
 • odtwarzać swobodnym ruchem nastrój i charakter słuchanej muzyki,
 • odtwarzać ruchem treść opowiadania,
 • tworzyć kompozycje geometryczne,
 • wyszukiwać zdjęcia w książkach i czasopismach,
 • tworzyć ilustracje do książki „Kraina śniegu i lodu”,
 • zgodnie współdziałać z innymi w różnych działaniach edukacyjnych,
 • omawiać utwory literackie i prowadzić dyskusje na ich temat,
 • wypowiadać się, dzieląc się wiedzą i doświadczeniami na forum grupy.