Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne, kwiecień 2024

 

Tematy kompleksowe omawiane w kwietniu:

 • Wiosna w dobrym humorze
 • Już wiele umiem
 • Mam przyjaciół w przedszkolu

TEMAT:Wiosna w dobrym humorze

Będziemy:

 • obserwować zmiany zachodzące w przyrodzie,
 • prowadzić poszukiwania przyrodnicze,
 • klasyfikować przedmioty względem ich pochodzenia i przeznaczenia,
 • określać niektóre cechy wybranych na terenie ogrodu ekosystemów,
 • formułować wnioski z prowadzonych obserwacji przyrodniczych i doświadczeń wielozmysłowych,
 • słuchać utworów literackich i prowadzić dyskusje na ich temat,
 • odtwarzać ruchem treść opowiadania,
 • odtwarzać i tworzyć proste ciągi rytmiczne oraz kontynuować je,
 • odgadywać zagadki słowne, dźwiękowe i obrazkowe,
 • przeliczać w zakresie 0-6 i więcej, w zależności od możliwości dzieci,
 • tworzyć zbiory przedmiotów,
 • ćwiczyć pamięć i percepcję wzrokową i słuchową,
 • wypowiadać się, dzieląc się wiedzą i doświadczeniami na forum grupy,
 • zgodnie współdziałać z innymi w różnych działaniach edukacyjnych.

TEMAT: Mam przyjaciół w przedszkolu

Nauczymy się:

 • posługiwać się pojęciem przyjaźń.
 • dostrzegać przyjaciół wokół nas,
 • określać cechy przedmiotu oraz miejsca jego położenia,
 • wspólnie planować działania,
 • robić pacynkę,
 • odtwarzać ruchem treść piosenki Podajmy sobie ręce i ją śpiewać,
 • określać cechy zewnętrzne danej osoby oraz różnice i podobieństwa między osobami,
 • stosować określenia dotyczące orientacji w przestrzeni,
 • porządkować obrazki według określonej zasady,
 • odtwarzać swobodnym ruchem nastrój i charakter słuchanej muzyki,
 • odtwarzać ruchem treść opowiadania,
 • tworzyć kompozycje geometryczne,
 • wyrażać swoje opinie o postępowaniu innych,
 • zgodnie współdziałać z innymi w różnych działaniach edukacyjnych,
 • omawiać utwory literackie i prowadzić dyskusje na ich temat,
 • tworzyć opowiadanie tekstowe, dostrzegając związki przyczynowo-skutkowe,
 • wypowiadać się, dzieląc się wiedzą i doświadczeniami na forum grupy,
 • prezentować prace na forum grupy.

TEMAT: Już wiele umiem

Będziemy:

 • wypowiadać się na określony temat,
 • nawiązywać życzliwe kontakty z kolegami,
 • dostrzegać swoje mocne strony,
 • omawiać utwory literackie i prowadzić dyskusje na ich temat,
 • rozpoznawać i nazywać kolory,
 • określać cechy przedmiotu oraz miejsca jego położenia,
 • wspólnie planować działania,
 • posługiwać się pojęciami: tyle samo, o jeden więcej, o jeden mniej,
 • przeliczać w zakresie 0-6 i więcej, w zależności od możliwości dzieci,
 • tworzyć zbiory przedmiotów,
 • ćwiczyć pamięć i percepcję wzrokową i słuchową,
 • zgodnie współdziałać z innymi w różnych działaniach edukacyjnych,
 • dbać o ład i porządek w otoczeniu,
 • wypowiadać się, dzieląc się wiedzą i doświadczeniami na forum grupy,
 • prezentować i oceniać własne wytwory na forum grupy.