Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne, wrzesień 2023

Zadania wynikające z Podstawy programowej wychowania przedszkolnego i realizowanego programu wychowania w przedszkolu

Krąg tematyczny Nasze zasady

Uczymy się:

 • zasad i norm regulujących życie w grupie,
 • przewidywać skutki własnego zachowania,
 • samodzielnie radzić w różnych sytuacjach,
 • wspólnie planować działania,
 • układać ilustracje według chronologii wydarzeń,
 • dbać o ład i porządek w otoczeniu,
 • określać cechy przedmiotu oraz miejsca jego położenia,
 • uczestniczyć we wspólnych zabawach ruchowych,
 • zgodnie współdziałać z innymi w różnych działaniach edukacyjnych.

Krąg tematyczny Mam trzy lata

Będziemy:

 • samodzielnie radzić w różnych sytuacjach,
 • rozwijać orientację w schemacie własnego ciała
 • określać cechy zewnętrzne danej osoby oraz różnice i podobieństwa między osobami,
 • podczas zabaw rozwijać sprawność manualną i pamięć słuchową oraz koordynację słuchowo-ruchową,
 • określać cechy przedmiotu, wykorzystując zmysły (wzrok, dotyk),
 • odtwarzać ruchem treść opowiadania lub piosenki,
 • współdziałać z innymi w różnych działaniach edukacyjnych,
 • nawiązywać życzliwe kontakty z kolegami,
 • wyjaśniać, co to znaczy dobry, a co zły kolega,
 • uczestniczyć we wspólnych zabawach ruchowych,
 • układać ilustracje według chronologii wydarzeń,
 • wypowiadać się na określony temat na forum grupy,
 • przekazywać spostrzeżenia i wyrażać emocje podczas działań literackich, plastycznych i teatralnych,
 • dbać o ład i porządek w otoczeniu.

Krąg tematyczny Jesień zaprasza do zabawy

Uczymy się:

 • liczyć i rachować:
 • stosując regułę jeden do jednego, będziemy sprawdzać czego lub kogo jest więcej/mniej, tyle samo,
 • liczyć i określać, ile jest obiektów,
 • porównywać liczebności 2 zbiorów przez łączenie elementów w pary,
 • uważnie obserwować otoczenie i odnajdywać ciekawe widoki, miejsca, obiekty,
 • porównywać obiekty i szukać tego, w czym są do siebie podobne, a czym się różnią i opisywać wygląd obiektów, nazywać kolory, odtwarzać wzory rytmiczne,
 • tekstów wierszyków do rysowania, co służy rozwijaniu koncentracji uwagi, pamięci i spostrzegania, usprawnia koordynację słuchowo-ruchową i wzrokowo-ruchową oraz kształci motorykę ręki, a ponadto pobudza wyobraźnię,
 • przekazywać spostrzeżenia i wyrażać emocje podczas działań plastycznych i teatralnych,
 • tworzyć wspólną kompozycję plastyczną z użyciem naturalnych okazów i materiałów,
 • lepić różne formy przestrzenne,
 • poznawać naturalne zapachy w najbliższym otoczeniu przyrodniczym i wielozmysłowo badać liście,
 • słuchać i określać różne dźwięki z otoczenia,
 • zgodnie współdziałać z innymi w różnych działaniach edukacyjnych,
 • prezentować i oceniać własne wytwory na forum grupy.